Sytuacja, gdy samochód jest ubezpieczony w dwóch różnych firmach ubezpieczeniowych, wcale nie należy do rzadkości. Właśnie się zorientowałeś, że Twoje auto jest objęte ochroną ubezpieczeniową przez dwóch ubezpieczycieli? Sprawdź, co zrobić, aby nie płacić podwójnej składki OC.

Jeszcze do niedawna podwójne ubezpieczenie OC było problemem nie tylko dla właścicieli pojazdów, ale także dla firm ubezpieczeniowych. W razie wystąpienia szkody między ubezpieczycielami powstawał spór o to, kto i w jakiej części ma ją zlikwidować. W 2016 r. w tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 11/16, III CZP 16/16), który uznał, że w takiej sytuacji każdy z ubezpieczycieli odpowiada za szkodę proporcjonalnie do sumy ubezpieczenia polisy. Kłopotów z wypłatą odszkodowania można uniknąć, wypowiadając jedną z zawartych umów.

Czym jest podwójne ubezpieczenie OC?

O podwójnym OC mówi się wówczas, gdy jeden samochód ma więcej niż jedno ubezpieczenie OC. Najczęściej polisy są wystawione przez różnych ubezpieczycieli, chociaż można spotkać się z sytuacjami, w których do podwójnego ubezpieczenia doszło w obrębie jednej firmy ubezpieczeniowej. Ponieważ problem podwójnego OC jest dość powszechny, sytuację tę można szybko rozwiązać.

Dla Ciebie, jako właściciela samochodu, podwójne OC jest niekorzystne, ponieważ oznacza konieczność opłacenia dwóch składek OC. Chociaż od strony formalnej nie ma przeszkód, aby samochód był ubezpieczony w kilku firmach ubezpieczeniowych, to taka sytuacja nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Uwaga! Mimo że będziesz posiadał np. dwie polisy OC, to poszkodowana przez Ciebie osoba otrzyma tylko jedno świadczenie. Wynika to z charakteru odszkodowania – nie służy ono do tego, aby się na nim wzbogacać.

Kiedy powstaje podwójne ubezpieczenie OC?

Zastanawiasz się, jak to możliwe, że Twój samochód ma podwójne ubezpieczenie? Do tej sytuacji może dojść na skutek różnych okoliczności.

Kupiłeś nowe OC i zapomniałeś wypowiedzieć poprzednią polisę, która się automatycznie przedłużył

Z podwójnym ubezpieczeniem OC właściciele pojazdów zaczęli się częściej spotykać, gdy wprowadzona została zasada automatycznego przedłużenia tej polisy. Mechanizm ten jest korzystny w tym sensie, że chroni właścicieli samochodów przed ich własnym zapominalstwem. Z drugiej strony spowodował jednak, że kierowcy częściej napotykają na problemem podwójnego OC.

Jeżeli kupiłeś ubezpieczenie OC na 12 miesięcy, to po ich upływie polisa automatycznie odnowi się na kolejny okres. Jeżeli zapomnisz o tym mechanizmie i nabędziesz OC u innego ubezpieczyciela, Twój samochód będzie objęty podwójnym ubezpieczeniem OC.

Przykład: Ponieważ umowa OC z dotychczasowym ubezpieczycielem dobiegała końca, pani Adrianna zaczęła przeglądać oferty OC za pośrednictwem kalkulatora OC. Po znalezieniu atrakcyjnej cenowo propozycji, kobieta opłaciła składkę. Jednocześnie zapomniała wypowiedzieć poprzednią umowę. To spowodowało, że jej pojazd ma podwójne ubezpieczenie OC.

Kupiłeś używany samochód i ubezpieczenie OC, nie wypowiadając polisy zbywcy pojazdu

Z podwójnym ubezpieczeniem OC możesz spotkać się też po zakupie używanego samochodu. Po sfinalizowaniu transakcji powinieneś otrzymać od sprzedawcy pojazd oraz wszystkie dokumenty, w tym polisę OC. Mimo że nie przedłuży się ona na kolejny rok, to możesz z niej korzystać do daty, która znajduje się w umowie.

Kupiłeś ubezpieczenie OC dla zakupionego pojazdu i jednocześnie nie wypowiedziałeś umowy zawartej przez poprzedniego właściciela? W tej sytuacji również masz do czynienia z podwójnym ubezpieczeniem OC.

Przykład: W dniu 14 kwietnia pan Marek kupił używany pojazd. Wraz z nim otrzymał ubezpieczenie OC ważne do 29 grudnia. Mężczyzna w dniu, w którym kupił auto, zawarł umowę ubezpieczenia OC na rok i jednocześnie nie wypowiedział OC zbywcy. W efekcie należący do niego pojazd ma podwójne OC do 29 grudnia.

Nieprawidłowo wypowiedziałeś umowę OC – braki formalne spowodowały, że ubezpieczyciel nie przyjął wypowiedzenia

Mogłeś pamiętać zarówno o automatycznym przedłużeniu umowy, jak i konieczności wypowiedzenia OC zbywcy. Jeżeli jednak przy wypowiadaniu OC popełnisz błędy natury formalnej, mogą one spowodować, że dokonana przez Ciebie czynność nie zostanie uznana przez ubezpieczyciela za ważną. Przykładem błędu formalnego jest brak Twojego podpisu.

Braki formalne to stosunkowo rzadki powód, dla którego samochód ma podwójne OC. Większość ubezpieczycieli w tej sytuacji nie pozostawia pisma bez odpowiedzi, ale wzywa do poprawy błędów.

Przykład: Pani Mariola znalazła ubezpieczenie OC ze składką niższą niż ta, którą zaproponował jej dotychczasowy ubezpieczyciel. W związku z tym zdecydowała się na polisę, która miała odnowić się automatycznie. Niestety, zapomniała ona podpisać wypowiedzenie. Z tego względu przez kilka dni jej pojazd miał podwójne ubezpieczenie OC.

Automatyczne wznowienie polisy OC – czy jest potrzebne?

Według danych publikowanych przez UFG, po polskich drogach jeździ ok. 200 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Wszystko to w sytuacji, gdzie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, a za jego brak grozi kara zależna od wysokości płacy minimalnej w danym roku. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. wynosi ona 3490 zł brutto, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. 3600 zł brutto. To znaczy, że w połowie roku stawki za brak OC także wzrastają. Oto, jak kształtuje się wzrost wysokości mandatów za brak ubezpieczenia na przestrzeni lat 2021-2023.

kara brak OC

Początkowo obowiązek ubezpieczenia pojazdu ciążył wyłącznie na kierowcy. Wówczas jednak dość często zapominali oni o konieczności wykupienia polisy, a to prowadziło to chaosu na drogach i w mechanizmie ubezpieczeń. W efekcie ustawodawca częściowo przerzucił obowiązek ubezpieczeniowy na towarzystwa oferujące ochronę. Obecnie firma musi wznowić polisę OC, jeżeli przed końcem ochrony nie wpłynęło wypowiedzenie, a ochronę opłacono w całości.

Kiedy można wypowiedzieć jedną z umów OC?

Kwestia podwójnego ubezpieczenia OC została uregulowana w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Możesz wypowiedzieć jedną z umów w dwóch sytuacjach.

Doszło do automatycznego przedłużenia się ubezpieczenia OC – wówczas wypowiadasz umowę, która się automatycznie odnowiła

Ubezpieczyciele mają obowiązek poinformować klienta o wysokości składki na kolejny okres nie później niż na 14 dni przed upływem okresu, na który umowa została zawarta. Może się jednak zdarzyć tak, że nie otrzymasz takiej informacji lub nie wypowiesz umowy na czas, a wówczas polisa przedłuży się na kolejny okres.

Jeżeli do podwójnego ubezpieczenia pojazdu doszło właśnie dlatego, że poprzednio zawarte ubezpieczenie OC przedłużyło się automatycznie, możesz je wypowiedzieć. W piśmie, które wyślesz do firmy ubezpieczeniowej, wskaż podstawę prawną – art. 28a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Przejąłeś ubezpieczenie OC po zbywcy pojazdu i kupiłeś nową polisę OC – wówczas wypowiadasz OC przejęte od poprzedniego właściciela

W tym przypadku również będziesz musiał napisać pismo do ubezpieczyciela, aby poinformować go o tym, że nie chcesz korzystać z przejętego ubezpieczenia OC. W piśmie nie musisz wskazywać podstawy prawnej – wystarczy, że dołączysz do niego kserokopię podpisanej umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

Pamiętaj, że jeżeli nie wypowiesz umowy OC przejętej od sprzedawcy auta, nie odnowi się ona na kolejny okres. W tej sytuacji ubezpieczyciel ma też prawo do rekalkulacji składki – może się zdarzyć tak, że będziesz musiał dopłacić.

Kiedy nie trzeba wypowiadać umowy OC?

Chociaż nie jest to sytuacja często spotykana, może się okazać, że masz podwójne ubezpieczenie OC w tej samej firmie. Wówczas nie musisz wypowiadać jednej z umów OC, gdyż kwestia poboru składki ubezpieczeniowej została uregulowana w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zgodnie z art. 28a ust. 3 tego aktu, ubezpieczyciel ma wówczas prawo do składki z tytułu tylko jednej umowy ubezpieczenia. Pozostałe umowy muszą zatem zostać uznane za niebyłe.

Jak wygląda wypowiedzenie OC krok po kroku?

Jeżeli chcesz wypowiedzieć jedną z umów i w ten sposób pozbyć się podwójnego OC, będziesz musiał skontaktować się z ubezpieczycielem. Większość firm ubezpieczeniowych udostępnia wzory wypowiedzeń OC (znajdziesz je na ich stronach internetowych), ale możesz też samodzielnie przygotować takie pismo. Jeżeli zdecydujesz się na to drugie rozwiązanie, w stworzonym przez Ciebie dokumencie powinny znaleźć się:

 • nazwa i adres siedziby ubezpieczyciela,
 • dane osobowe i kontaktowe właściciela pojazdu,
 • model i marka pojazdu oraz jego numer rejestracyjny,
 • seria i numer polisy OC,
 • podstawa prawna lub kopia umowy kupna-sprzedaży auta.

Niezależnie od tego, w jaki sposób dostarczysz pismo, pamiętaj o odręcznym podpisie. Bez niego wypowiedzenie nie zostanie przyjęte.

Na jaki adres powinieneś wysłać przygotowany dokument wypowiedzenia OC?

Większość ubezpieczycieli umożliwia przesłanie go na co najmniej dwa sposoby – za pośrednictwem poczty oraz formularza online, który znajduje się na stronie internetowej.

Jak wypowiedzieć OC w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych – dane kontaktowe
AllianzFormularz online na stronie internetowej Allianz
Adres korespondencyjny:
Allianz Polska
Departament Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
AvivaAdres e-mail: bok@aviva.pl
Adres korespondencyjny:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
AXAFormularz online na stronie internetowej Axa
Adres korespondencyjny:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
BenefiaAdres e-mail: wypowiedzenia@benefia.pl
Adres korespondencyjny:
Benefia Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
CompensaAdres e-mail: korespondencja@compensa.pl
Adres korespondencyjny:
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Ergo HestiaFormularz online na stronie internetowej Ergo Hestia
Adres e-mail:
Adres korespondencyjny:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Hestii 1, 81-731, Sopot
GeneraliFormularz online na stronie internetowej Generali
Adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
Adres korespondencyjny:
Generali TU S.A.
ul. Postępu 15b, Warszawa 02-676
HDIFormularz online na stronie internetowej HDI
Adres e-mail: wypowiedzeniaOC@warta.pl
Faks: 12 347 70 16
Adres korespondencyjny:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków
InterRiskAdres e-mail: korespondencja@interrisk.pl
Faks: (22) 291 22 99
Adres korespondencyjny:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Centrum Rozliczeniowe
ul. Ludwika Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
Link4Formularz online na stronie internetowej Link4
Adres e-mail:
Adres korespondencyjny:
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
MTUFormularz online na stronie internetowej mtu24.pl
Adres korespondencyjny:
MTU24 STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
ProamaAdres e-mail: centrumklienta@proama.pl
Adres korespondencyjny:
Generali TU S.A.
ul. Postępu 15b, Warszawa 02-676
PZUAdres e-mail: kontakt@pzu.pl
Adres korespondencyjny:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
UniqaAdres e-mail: centrala@uniqa.pl
Adres korespondencyjny:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
WartaAdres e-mail: wypowiedzeniaOC@warta.pl
Adres korespondencyjny:
TUiR WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Wiener (dawniej Gothaer)Adres e-mail: kontakt@wiener.pl
Adres korespondencyjny:
Centrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A
You Can DriveFormularz kontaktowy na stronie internetowej You Can Drive
Adres korespondencyjny:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Hestii 1, 81-731, Sopot
*Dane kontaktowe TU aktualne we wrześniu 2020 r.

O czym powinieneś pamiętać, składając wypowiedzenie OC? Jeżeli zdecydowałeś się wypowiedzieć umowę:

 • przez formularz internetowy, to potwierdzenie otrzymasz na podany adres e-mail,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, to za dzień zgłoszenia ubezpieczyciel przyjmie datę nadania przesyłki,
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej, to za dzień zgłoszenia ubezpieczyciel przyjmie datę doręczenia dokumentu.

Możesz też dostarczyć wypowiedzenie OC osobiście do siedziby (biura obsługi klienta) firmy. Wówczas ubezpieczyciele biorą pod uwagę dzień dostarczenia dokumentu.

Jakie są konsekwencje zbyt późnego wypowiedzenia umowy OC przedłużonej automatycznie?

Sposób dostarczenia firmie ubezpieczeniowej wypowiedzenia ma znaczenie – od niego może zależeć, czy wypowiesz umowę w wymaganym terminie. Jest to szczególnie istotne w przypadku wypowiadania OC, które automatycznie odnowiło się na kolejny okres.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych powinieneś to zrobić nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy (art. 28 ust. 1).

Spóźniłeś się z wypowiedzeniem umowy OC? W tej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo żądać zapłaty składki za okres, przez który zapewniał Ci ochronę ubezpieczeniową. Pamiętaj, że im później wypowiesz umowę, tym więcej zapłacisz. To jeden z głównych powodów, dla których powinieneś pilnować terminów.

Kiedy nie można wypowiedzieć żadnej umowy OC i trzeba zapłacić dwie składki?

Wypowiedzenie jednej z umów ubezpieczenia OC jest możliwe tylko w wyżej opisanych przypadkach. Jeżeli z jakiegoś powodu zdecydowałeś się zawrzeć umowy OC z kilkoma firmami ubezpieczeniowymi jednocześnie dla jednego pojazdu, to nie będziesz mógł ich w dowolnym momencie rozwiązać. W takiej sytuacji każdy z ubezpieczycieli, którzy objęli Twój samochód ochroną ubezpieczeniową, będzie miał podstawę do tego, aby żądać zapłaty składki.

Pamiętaj, że posiadanie kilku umów ubezpieczenia OC dla jednego pojazdu nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia. Jedna w pełni zabezpieczy Cię przed odpowiedzialnością za spowodowane szkody.

Podwójne ubezpieczenie OC – to warto wiedzieć:

 • Podwójna polisa ubezpieczenia OC ma miejsce wówczas, gdy pojazd jest objęty ochroną ubezpieczeniową przez więcej niż jedną firmę ubezpieczeniową.
 • Najczęściej podwójne ubezpieczenie OC jest wynikiem automatycznego odnowienia się wcześniej zawartej polisy. Z tą sytuacją mogą spotkać się też nabywcy używanych aut.
 • Aby nie płacić podwójnej składki OC, należy wypowiedzieć wcześniej zawartą umowę. Można to zrobić m.in. przez formularz online lub wysyłając skan wypowiedzenia przez e-mail.
 • Przy podwójnym ubezpieczeniu OC istotny jest termin wypowiedzenia. Zbyt późne wypowiedzenie polisy OC oznacza, że ubezpieczyciel naliczy składkę za okres, przez który oferował ochronę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zaświadczenie o podwójną polisę OC

 1. Jak mogę uniknąć podwójnego ubezpieczenia OC?

  Aby uniknąć podwójnego OC, wystarczy wypowiedzieć umowę u swojego ubezpieczyciela - należy to jednak zrobić nie później niż dzień wcześniej przed jej wygaśnięciem. Jeśli tego nie zrobisz w tym terminie, polisa automatycznie przedłuży się na kolejny rok.

 2. Gdzie mogę sprawdzić, czy mam podwójne OC?

  Do wyboru masz dwie możliwości. Jedną z nich jest baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a druga to Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

 3. Czy muszę podpisać się odręcznie na wypowiedzeniu OC?

  Konieczny jest odręczny podpis wszystkich właścicieli pojazdu (oczywiście jeśli jest ich więcej). Jeżeli tego zabraknie, ubezpieczyciel może uznać, że dokument jest nieważny i nie zaprzestanie ochrony.

 4. Czy posiadanie podwójnego OC niesie za sobą konsekwencje prawne?

  Nie musisz się ich obawiać, jednak podwójne OC to przede wszystkim niepotrzebny wydatek. Drugie OC nie daje Ci żadnych korzyści w przypadku kolizji, wypadku i innego zdarzenia z udziałem Twojego samochodu.

Michalina Miotk

W tematyce finansów i ubezpieczeń czuje się najpewniej. Ukończyła Uniwersytet Gdański. Dziennikarzem i copywriterem jest od 2010 roku. Pisze artykuły eksperckie dla największych portali w polskim internecie. Humor poprawia jej dobra herbata i nastrojowa płyta.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny