Zakup nowej polisy lub zmiana dotychczasowego ubezpieczyciela to sytuacje, w których może Ci się przydać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia. Taki dokument możesz uzyskać na kilka sposobów, a zawarte w nim informacje będą pomocne przy wyliczaniu korzystnej dla Ciebie składki. Skąd wziąć zaświadczenie i jakie dane się w nim znajdują?

Na podstawie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC i AC nowy ubezpieczyciel może realnie ocenić ryzyko. Dzięki tym informacjom ustala się zatem adekwatną składkę ubezpieczenia, indywidualnie dostosowaną do konkretnego kierowcy.

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia – co to za dokument?

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC i AC to dokument zawierający dane dotyczące Twojej dotychczasowej historii jako właściciela pojazdu. Dzięki temu ubezpieczyciel zyskuje pełny obraz klienta jako kierowcy czy właściciela pojazdu pod kątem bezszkodowości jego jazdy lub też szkód, do których doszło w przeszłości.

Jakie dane znajdują się w zaświadczeniu?

W zaświadczeniu o zniżkach OC znajdują się takie informacje, jak:

 • dane osobowe właściciela pojazdu i ewentualnych współwłaścicieli (imię i nazwisko, adres zamieszkania);
 • dane ubezpieczanego pojazdu (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny);
 • okres obowiązywania każdej z poprzednich polis OC i AC;
 • daty ewentualnych szkód (jeśli były zgłaszane i likwidowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC lub dobrowolnego AC).

Kiedy przyda się zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia?

Informacje uwzględnione w zaświadczeniu przebiegu ubezpieczenia mogą znacząco wpłynąć na wysokość składki oraz zniżki przy zakupie nowej polisy. Towarzystwo, w którym zamierzasz wykupić ochronę OC czy AC dowie się z dokumentu o ewentualnych dotychczasowych szkodach, datach ich wystąpienia i wypłatach odszkodowania.

Jeżeli cieszysz się bezszkodową jazdą i nienaganną opinią jako kierowca, prawdopodobnie będziesz mógł liczyć na atrakcyjne warunki nowej umowy ubezpieczeniowej. Pamiętaj jednak, że działa to także w drugą stronę – ubezpieczyciel może zwiększyć Twoją składkę, jeśli w zaświadczeniu znajdą się informacje o szkodach, zwłaszcza tych z kilku ostatnich lat.

Co więcej, podawanie we wstępnej deklaracji nieprawdziwych danych dotyczących ewentualnych szkód w przeszłości czy np. parametrów pojazdu mija się z celem. Nawet jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe obliczy składkę na tej podstawie, przed zawarciem umowy i tak zweryfikuje otrzymane informacje w bazie UFG.

Porównaj ceny OC/AC

Kto może wnioskować o zaświadczenie o przebiegu OC i AC?

O wystawienie dokumentu może ubiegać się każdy, kto jest posiadaczem pojazdu – zarówno jedyny właściciel, jak i współwłaściciel widniejący w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Czasem w polisach wpisuje się również dodatkowych kierowców. Takie osoby nie mają jednak prawa do starania się o zaświadczenie o przebiegu OC i AC.

Przykład: 23-letnia córka właściciela samochodu została dopisana do polisy OC nie jako współwłaściciel, ale kierowca dodatkowy. Chcąc wykupić ubezpieczenie OC na własny, nowo zakupiony pojazd, spotkała się odmową wydania zaświadczenia o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia. Nie widniała bowiem w dokumentacji jako jeden z właścicieli auta rodzica.

Gdzie uzyskać dokument o przebiegu ubezpieczenia?

Zaświadczenie o zniżkach OC to ważna część dokumentacji dotycząca Twojego dotychczasowego ubezpieczenia jako kierowcy. Warto wystąpić o jego wydanie do ubezpieczyciela za każdym razem, kiedy zechcesz zmienić towarzystwo lub po prostu wypowiedzieć umowę. Większość podmiotów działających na rynku pozwala na uzyskanie dokumentu zarówno drogą tradycyjną, jak i online.

Innym miejscem, w którym otrzymasz zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC i AC jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wniosek do UFG krok po kroku

Chcąc wnioskować o wydanie dokumentu właśnie tutaj, należy wejść na stronę internetową www.ufg.pl, a następnie po kolei:

 • zakładkę „Baza OC i AC”;
 • zakładkę „Narzędzia”;
 • odnośnik „Przebieg ubezpieczenia OC i AC”.

Informację o przebiegu ubezpieczenia można uzyskać po założeniu indywidualnego konta na portalu. Po rejestracji i zalogowaniu użytkownik zyskuje dostęp do swojej historii ubezpieczeń zebranej w bazie danych UFG niemal od ręki. W zaświadczeniu pochodzącym z tego źródła znajdują się informacje o:

 • kupionych polisach OC i AC;
 • szkodach, do których doszło w przeszłości z udziałem ubezpieczonego;
 • wypłaconych odszkodowaniach.

Brak jest natomiast jakichkolwiek danych na temat przysługujących właścicielowi pojazdu zniżek.
Jeśli wolisz tradycyjną formę, UFG rozpatrzy także wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC i AC wysłany pocztą na adres ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa. Pamiętaj tylko, aby wypełnić wzór formularza lub pełnomocnictwa dostępnych na portalu UFG. Znajdziesz tam osobne wzory dla:

 • osób fizycznych;
 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
 • podmiotów KRS i pozostałych.

Możliwe jest również wnioskowanie o wydanie zaświadczenia przez pełnomocnika. W tym celu należy udzielić mu go pisemnie na wzorze udostępnionym przez UFG. Pełnomocnik powinien złożyć dokument wraz z właściwym wnioskiem.

Ważne! Zarówno wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, jak i ewentualne pełnomocnictwo składane mailowo muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym! Skany z podpisem nie są honorowane przez UFG.

Wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego

Drugą ścieżką na uzyskanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia jest wniosek do towarzystwa, w którym miałeś lub masz wykupioną polisę. W większości ubezpieczyciele umożliwiają udostępnienie dokumentu w formie elektronicznej – cała procedura trwa wówczas zwykle od kilku do kilkunastu dni. Decydując się na pocztę tradycyjną, musisz liczyć się z wydłużonym czasem realizacji nawet do kilku tygodni.

O wydanie dokumentu warto postarać się przy okazji wypowiedzenia umowy ubezpieczenia pojazdu, ale równie dobrze można złożyć taki wniosek w dowolnym momencie – kiedy tylko zechcesz lub będziesz tego potrzebować.

Zaświadczenie o zniżkach OC – procedury u różnych ubezpieczycieli

Większość firm ubezpieczeniowych na polskim rynku oferuje klientom możliwość szybkiego i sprawnego uzyskania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia w formie online. Zwolennicy tradycyjnej formy papierowej również mają jednak taką szansę. Oto, jak wglądają procedury ubiegania się o wystawienie dokumentu w różnych towarzystwach.

Jak uzyskać zaświadczenie o OC i AC w PZU?

W celu uzyskania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC i AC w PZU, należy odwiedzić stronę www.pzu.pl. U góry strony należy wybrać opcję „Kontakt i pomoc”, a następnie zakładkę „Formularze online” i „Zamów zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego”. W formularzu ubezpieczyciela należy uzupełnić takie dane, jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL,
 • REGON (jeśli Cię dotyczy),
 • kod pocztowy,
 • pocztę,
 • ulicę, numer budynku i lokalu,
 • rolę zgłaszającego (ubezpieczony lub pełnomocnik),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Zaświadczenie o zniżkach OC wystawione przez PZU będzie miało formę tabeli, np.:

1. Polisy z tytułu używania/posiadania pojazdu:

Numer polisyMarka i model pojazduRodzaj pojazduNr rejestracyjny pojazduZakres ubezpieczeniaOkres odOkres do
RRR/47102016Skoda SuperbSamochód osobowyKOK5353OC2020-08-152021-08-14
RRR/47102025Skoda SuperbSamochód osobowyKOK5353OC2021-08-152022-08-14

2. Szkody wypłacone lub w rezerwie z tytułu wyżej wymienionych umów ubezpieczenia:

Numer polisyZakres ubezpieczeniaData wystąpienia szkodyWartość wypłaconego odszkodowaniaLiczba szkód, na które utworzono rezerwę
RRR/47102025OC2020-11-23615,50 zł0
RRR/47102025OC2021-01-151110 zł0

Jak uzyskać zaświadczenie o OC i AC w Allianz?

Aby uzyskać dokument w towarzystwie ubezpieczeniowym Allianz (dawniej Aviva), wejdź na stronę www.allianz.pl. Z opcji dostępnych na głównym pasku wybierz „Samochód”, a następnie ikonę „Załatw sprawę”. Z listy spraw związanych z ubezpieczeniem samochodu zawartym w Allianz wybierz pierwszą pozycję „Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia”.

Zostaniesz poproszony o podanie:

 • numeru polisy,
 • imienia i nazwiska,
 • peselu,
 • kodu pocztowego,
 • poczty,
 • adresu zamieszkania,
 • adresu e-mail,
 • numeru rejestracyjnego pojazdu.

Druk do TUiR Allianz można złożyć online, za pomocą formularza, jak i wysyłając go pocztą na adres ubezpieczyciela. Allianz dopuszcza także możliwość złożenia wniosku osobiście w najbliższej Ci jednostce Towarzystwa.

Jak uzyskać zaświadczenie o OC i AC w Wiener?

Jeśli chcesz wnioskować o wydanie zaświadczenia o zniżkach OC czy AC do Wiener, odwiedź stronę wiener.pl. W jej górnym rogu wybierz opcję „ Obsługa polis”, a następnie „Wniosek o dokument” i polecenie „Chcę otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia”. Dalej pozostaje już wypełnienie formularza danymi właściciela pojazdu:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Wymagane jest także podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Jak uzyskać zaświadczenie o OC i AC w Uniqa?

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC i AC uzyskasz, wchodząc na stronę uniqa.pl. W prawym boku musisz wybrać „Zgłoś sprawę online”, a następnie opcję „Pojazd”. Po kliknięciu polecenia „Zamów dokumenty” możesz zalogować się swojego konta mojaUNIQA lub bezpośrednio wypełnić formularz, wpisując:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • numer PESEL lub polisy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Dokument zostanie wysłany na podany we wniosku adres e-mail. Uniqa umożliwia także wysłanie w tej sprawie osobnej wiadomości na adres centrala@uniqa.pl, zgłoszenia papierowego adresowanego do siedziby firmy lub zawnioskowanie o to osobiście w jednym z oddziałów ubezpieczyciela.

Porównaj ceny OC/AC w Uniqa

Jak uzyskać zaświadczenie o OC i AC w Warcie?

Punktem wyjścia jest strona warta.pl. Z paska na górze strony należy wybrać „Pomoc i obsługa”, a następnie w sekcji Twoja polisa kliknąć w „Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia”. W formularzu wymagane są następujące dane osobowe:

 • numer PESEL,
 • adres e-mail,
 • numer dowodu rejestracyjnego,
 • numer telefonu.

Wniosek można skierować do towarzystwa również mailowo, podając te same dane, co w formularzu online.

Jak uzyskać zaświadczenie o OC i AC w Link4?

Należy wejść na stronę www.link4.pl i zakładkę „Dokumenty”, gdzie znajduje się formularz online. Najpierw musisz wskazać z listy typ dokumentu, o jaki się ubiegasz. W poszczególnych polach wpisuje się:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • numer polisy,
 • numer PESEL lub REGON,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • adres zamieszkania (ulica, numer domu i mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość).

Link4 może wysłać zaświadczenie o zniżkach OC i AC elektronicznie na podany adres e-mailowy. Jeśli zgłosisz wniosek pocztą tradycyjną, odpowiedź również uzyskasz w tej samej formie – zaświadczenie zostanie wysłane na zadeklarowany przez Ciebie adres korespondencyjny.

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC i AC – co warto wiedzieć?

 • Dokument można uzyskać u ubezpieczyciela, składając wniosek na odpowiednim formularzu udostępnianym na stronie towarzystwa.
 • Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia można wygenerować samodzielnie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie będzie tam jednak informacji o zniżkach ubezpieczeniowych klienta.
 • O wydanie zaświadczenia może ubiegać się każdy właściciel i współwłaściciel ubezpieczonego samochodu. Zaświadczenie nie zostanie wydane osobom wskazanym jako „dodatkowi kierowcy”.
 • Zaświadczenie zawsze zawiera informację o wykupionych polisach OC lub AC, ewentualnych szkodach oraz wypłaconych odszkodowaniach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC i AC

 1. Jak najszybciej uzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia?

  Składając wniosek online w danym towarzystwie ubezpieczeniowym lub generując go na swoim koncie na www.ufg.pl.

 2. Kiedy zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia może się przydać?

  Dokument potrzebny jest do wyliczenia składki za polisę u nowego ubezpieczyciela. Jeśli zaświadczenie potwierdzi Twoją bezszkodową jazdę, na nową ochronę OC czy AC często możesz zyskać atrakcyjne zniżki.

 3. Czy zaświadczenie o zniżkach OC jest obowiązkowe przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem?

  Przed sprzedażą polisy ubezpieczyciel pobiera dane o właścicielu pojazdu z bazy UFG, o ile we wniosku o OC został podany PESEL klienta. W pozostałych przypadkach składka wyliczana jest na podstawie deklaracji posiadacza pojazdu. Choć przedkładanie osobnego zaświadczenia nie jest obowiązkowe przy zawieraniu umowy z nowym towarzystwem, warto się o to postarać, aby przedstawić mu pełny, korzystny obraz siebie jako kierowcy.

 4. Czy można uzyskać zaświadczenie w innym języku niż polski?

  Tak. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny umożliwia pobranie dokumentu w języku polskim, niemieckim lub angielskim. Taką opcję proponują również niektóre firmy ubezpieczeniowe, np. Warta udostępnia dane w wersji polskiej i angielskiej. Takie informacje znajdziesz zwykle na stronie internetowej konkretnego ubezpieczyciela.

 5. Jak długo trzeba czekać na uzyskanie dokumentu?

  Na stronie internetowej UFG można uzyskać dokument od ręki. Przy wnioskowaniu o to pocztą tradycyjną na zaświadczenie trzeba poczekać do 15 dni. W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych cała procedura może zająć od kilku dni do kilku tygodni – zależy to również od formy złożenia wniosku przez klienta.

 6. Za jaki okres może być wystawione zaświadczenie o zniżkach OC?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe może wydać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC lub AC za okres, w którym pojazd był tam ubezpieczony. Z kolei UFG udostępnia te informacje w dwóch wariantach czasowych: za okres 5 lat lub pełną historię w bazie UFG, czyli od 2004 r. dla polisy OC oraz od 2006 r. dla ubezpieczenia AC.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny