Karta Dużej Rodziny (KDR) to dokument, który przysługuje rodzinom wielodzietnym i umożliwia im korzystanie z licznych zniżek i uprawnień. Jednym z przywilejów posiadaczy karty jest możliwość uzyskania znacznych obniżek również na składkę ubezpieczeniową OC. Z tego artykułu dowiesz się między innymi czym jest KDR, kto może z niej skorzystać oraz jak ją uzyskać.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Karta Dużej Rodziny to istotne wsparcie dla budżetów rodzin wielodzietnych. Ułatwia dostęp do różnych dóbr oraz usług. Jej celem jest ułatwienie życia rodzinom, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Na podstawie tej karty otrzymuje się różnego rodzaju ulgi, np. zniżki na bilety do kina czy teatru, a także przyznawane są stypendia dla dzieci. Dzięki temu wielodzietne rodziny mają szansę na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, a także na poprawę swojego bytu. Karta ta staje się coraz bardziej popularna w Polsce i korzysta z niej coraz więcej osób.

Kto może skorzystać z Karty Dużej Rodziny?

Jak wspomnieliśmy, karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, czyli takim, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci. Warunkiem jej otrzymania jest posiadanie świadectwa urodzenia dzieci oraz dokumentu potwierdzającego ich przynależność do jednej rodziny.

Mogą z niej skorzystać rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu wymaganą liczbę dzieci bez względu na ich wiek.

Karty Dużej Rodziny samodzielnie mogą używać również:

 • dzieci do 18. roku życia,
 • pełnoletnie dzieci do 25. roku życia, które jeszcze się uczą.

Z kolei osoby mające więcej niż 25 lat, ale posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mogą korzystać z KDR bez ograniczeń wiekowych.

KDR jest dostępna zarówno dla rodzin mieszkających na terenie Polski, jak i tych, które przebywają za granicą.

Jakie zniżki można uzyskać z Kartą Dużej Rodziny?

Dzięki Karcie dużej Rodziny można uzyskać zniżki na wiele produktów i usług. Są to m.in. rabaty dostępne:

 • na zakup biletów komunikacji miejskiej czy kolei,
 • w muzeach,
 • w kinie czy teatrze,
 • w przypadku wielu innych wydarzeń kulturalnych.

Dodatkowo mając Kartę Dużej Rodziny, można skorzystać ze zniżek u partnerów handlowych, np. w:

 • hipermarketach,
 • sklepach odzieżowych,
 • sklepach z zabawkami,
 • sklepach z artykułami sportowymi,
 • na stacjach paliw,
 • w salonach fryzjerskich.

Karta Dużej Rodziny uprawnia też do zniżek na wyrobienie paszportu oraz obniża koszty eksploatacji mieszkania przez niższą stawkę za prąd.

Dzięki Karcie Dużej Rodziny możesz bezpłatnie odwiedzać wszystkie parki narodowe w kraju, uzyskać zniżki na ubezpieczenie OC oraz na przeloty polskimi liniami lotniczymi. Karta ta pozwala również na otrzymanie bonu turystycznego, który wykorzystasz na opłacenie wakacji rodzinnych.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny, należy pobrać i wypełnić wniosek znajdujący się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu swojego zamieszkania,
 • wysłać wniosek elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

Osoby starające się o jej wydanie powinny przedłożyć wraz z wnioskiem komplet stosownych dokumentów:

 • rodzice – dowód tożsamości lub paszport, a także oświadczenie o tym, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskie,
 • dzieci – akt urodzenia, dowód osobisty lub paszport, oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.

Karty Dużej Rodziny pokazana z przodu i z tyłu

Karta tradycyjna zawiera również numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a. Ma wymiary identyczne, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm).

Karta elektroniczna zawiera także zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

OC z Kartą Dużej Rodziny – które TU respektują zniżki?

Karta Dużej Rodziny to na tyle popularny program, że przystępuje do niego coraz więcej zakładów ubezpieczeniowych, oferując wielodzietnym rodzinom atrakcyjne ceny swoich usług i produktów. Zobacz, które towarzystwa ubezpieczeniowe respektują Kartę Dużej Rodziny.

Porównaj ceny OC/AC

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny w PZU

W PZU można uzyskać 10% zniżki na nowe ubezpieczenie mieszkaniowe PZU Dom i 10% zniżki na ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer. Ponadto w PZU możesz skorzystać z oferty zniżkowej na ubezpieczenie na życie i zdrowie.

Rodzice z kilkorgiem dzieci to najlepsi na świecie menedżerowie, którzy potrafią znakomicie gospodarować zarówno czasem jak i budżetem. Z całą pewnością zasługują na nasz ogromny szacunek, ale również na pomoc gdzie tylko jest to możliwe. Cieszę się, że możemy połączyć siły z należącym do PZU Bankiem Pekao i wspólnie wspierać polskie rodziny wielodzietne. Traktujemy to jako obowiązek, ale przede wszystkim – ogromny zaszczyt – komentuje Paweł Surówka, prezes PZU.

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny w Allianz

Allianz oferuje klientom zniżki na ubezpieczenie na życie i zdrowie nawet od 50% ustalane indywidualnie według potrzeb danej rodziny. Poza tym możliwe jest wsparcie finansowe w przypadku:

 • poważnego zachorowania dziecka,
 • uszczerbku na zdrowiu i koniecznej rehabilitacji,
 • pobytu w szpitalu na skutek wypadku,
 • konieczności pokrycia kosztów leczenia,
 • konieczności pokrycia kosztów operacji plastycznej po wypadku.

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny w Link4

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny LINK4 oferuje:

 • 5 proc. zniżki na OC z Kartą Dużej Rodziny (ubezpieczenie komunikacyjne OC i Pakiet OC+AC),
 • 50 proc. na NNW,
 • 30 proc. na ubezpieczenie mieszkaniowe OC,
 • 10 proc. na ubezpieczenie mieszkania i domu (w tym assistance),
 • 15 proc. na ubezpieczenia turystyczne.

Zniżki w tym towarzystwie łączą się z innymi rabatami dostępnymi w LINK4.

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny w Nationale-Nederlanden

Jeśli zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia w Nationale-Nederlanden możesz liczyć na:

 • 20% zniżki na ubezpieczenie turystyczne w Polsce i za granicą,
 • 10% zniżki na ubezpieczenie dziecka,
 • 5% na ubezpieczenie roweru i rowerzysty,
 • 10% na ubezpieczenie domu i mieszkania.

Jak uzyskać zniżkę na ubezpieczenie samochodu podczas zakupu polisy?

Jak do tej pory, tylko Link4 (5%) i TUW (do 15%) oferują zniżkę na OC samochodu z Kartą Dużej Rodziny.

W przypadku Link4 aby ją uzyskać, można wypełnić na stronie internetowej towarzystwa formularz dotyczący zakupu polisy OC. Pod koniec w sekcji „Zgody” znajduje się pole „Karta Dużej Rodziny”, gdzie trzeba wpisać swój numer.

Innym sposobem jest kontakt z telefoniczny z doradcą lub wizyta w najbliższej placówce zakładu ubezpieczeń.

 • Karta Dużej Rodziny to oferta dedykowana rodzinom wielodzietnym, która umożliwia uzyskanie wielu zniżek i uprawnień wspierających domowy budżet.
 • Z Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać wszyscy rodzice posiadający 3 lub więcej dzieci oraz wszystkie dzieci do 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą. Dotyczy to także wszystkich dzieci niezależnie od wieku, które posiadają orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności.
 • Karta Dużej Rodziny uprawnia do wielu zniżek w różnych branżach i dziedzinach życia. Między innymi możesz liczyć na zniżki w ubezpieczeniach, na bilety do kina, teatru czy inne wydarzenia kulturalne, na przejazdy autobusami lub koleją, na zakupy w wybranych sklepach czy na stacjach paliw.
 • Kartę Dużej Rodziny możesz uzyskać, wypełniając stosowny wniosek. Złożyć go można osobiście w urzędzie gminy lub przez Internet za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.
 • Karta Dużej Rodziny – ubezpieczenie samochodu możliwe jest obecnie w Link4, gdzie możesz uzyskać zniżkę na zakup polisy OC oraz nawet 50% zniżki na ubezpieczenie NNW. Drugi ubezpieczyciel honorujący kartę przy zakupie OC to Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zaświadczenie o OC z Kartą Dużej Rodziny

 1. Jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny i kogo obejmują?

  Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny będą mogły liczyć na zniżki w muzeach, teatrach, kinach oraz na komunikację miejską. Dzięki karcie rodzina będzie mogła za darmo wstąpić do parków narodowych oraz skorzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami. Dodatkowo można uzyskać bon na wakacje. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, które wychowują co najmniej trójkę dzieci. Do korzystania z karty uprawnieni są także opiekunowie prawni lub opiekunowie rodzinni, ale też dzieci do 18. i do 25. roku życia , które się uczą. Na zniżki mogą liczyć też dzieci posiadające orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności.

 2. Ile kosztuje wyrobienie Karty Dużej Rodziny?

  Wydanie Karty Dużej Rodziny jest całkowicie bezpłatne. Opłatę w wysokości 13 złotych ponosi się w wypadku wyrobienia duplikatu karty. Natomiast 10 złotych trzeba zapłacić za domówienie tradycyjnej formy Karty.

 3. Czy Karta Dużej Rodziny ma termin ważności?

  Kartę Dużej Rodziny rodzicom wydaje się dożywotnio, dlatego nie ma ona terminu ważności. Natomiast osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Karta Dużej Rodziny wydawana jest na czas jego obowiązywania. Dla dzieci wydawana jest do czasu ukończenia 18 lat lub do 25. roku życia, jeśli do tego czasu kontynuują naukę.

 4. Czy OC z Kartą Dużej Rodziny zawsze będzie tańsze niż bez niej?

  Jeśli dane towarzystwo ubezpieczeniowe honoruje Kartę Dużej Rodziny, ponieważ przystąpiło do programu, to ubezpieczenie OC w takim wypadku zawsze będzie tańsze o dany procent, który ustaliła firma.

 5. Jak sprawdzić czy dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe honoruje Kartę Dużej Rodziny?

  Aby sprawdzić, które towarzystwa ubezpieczeniowe honorują Kartę Dużej Rodziny, trzeba wejść na stronę https://empatia.mpips.gov.pl/kdr. Znajdziesz tam wszystkich partnerów KDR nie tylko z zakresu ubezpieczeń. Dzięki wyszukiwarce możesz też dokładnie sprawdzić gdzie i kto honoruje Kartę Dużej Rodziny w Twojej okolicy.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny