Brak wpłaty kolejnej raty za ubezpieczenie komunikacyjne nie musi oznaczać wielkich kłopotów, jeśli jak najszybciej uregulujesz zaległości. Nie bez znaczenia pozostaje jednak kwestia, jakiej polisy dotyczy zaległa wpłata.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w ruchu drogowym stanowi kluczowy element ochrony finansowej kierowców oraz zabezpieczenia przed potencjalnymi konsekwencjami w przypadku szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu. Obowiązkowe polisy OC są fundamentem bezpieczeństwa na drodze, a zaniedbania w ich zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Zrozumienie istoty obowiązkowego ubezpieczenia OC staje się kluczowe dla każdego kierowcy, gdyż odpowiedzialność materialna w przypadku wypadku może okazać się ogromnym obciążeniem dla kierowców bez właściwego zabezpieczenia ubezpieczeniowego.

W niniejszym artykule przyjrzymy się znaczeniu polisy OC, jej roli w ochronie kierowców oraz konsekwencjom opóźnień w zakresie spełnienia tego obowiązku.

OC – ubezpieczenie każdego kierowcy

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz zarejestrowanego pojazdu zobligowany jest do opłacenia składki ubezpieczeniowej OC. Niezależnie od stanu technicznego motocykla, samochodu czy traktora, a także faktu, czy jest on zamknięty w garażu, czy stoi unieruchomiony na osiedlu. Dlaczego więc trzeba dokonać opłaty ubezpieczeniowej?

Wielu kierowców bagatelizuje ryzyko wystąpienia zdarzenia, w którym inna osoba może ucierpieć. Szkoda komunikacyjna nie musi ograniczać się jedynie do sytuacji na drodze; równie dobrze może wydarzyć się na parkingu przed sklepem czy nawet na poboczu przy domu, gdzie zaparkowano pojazd.

Dlaczego powinniśmy płacić OC?

Chociaż do powstania szkody potrzebne jest niewiele, jej rozwiązanie może być znacznie bardziej skomplikowane. W przypadku niewielkiej szkody pokrycie odszkodowania z własnej kieszeni może być możliwe. Jednak należy pamiętać, że w skrajnych przypadkach roszczenia mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy lub ponad miliona złotych.

Obowiązek zakupu polisy OC nie wynika jedynie z regulacji prawnych – to istotny mechanizm ochrony kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.

OC jest nie jest więc sposobem na „wyciągnięcie” pieniędzy od kierowców, ale złożonym systemem, którego celem jest wsparcie, ochrona i dbanie o wszystkich poruszających się po polskich drogach.

Co oznacza brak kolejnej raty OC?

Ubezpieczenie samochodu, a właściwie jego zakres, regulowany jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawa określa również warunki, na których ubezpieczyciel obejmuje ochroną swojego klienta. A te wskazują, że nawet w przypadku nieopłacenia kolejnej raty za OC, ubezpieczyciel ma obowiązek chronić ubezpieczonego.

Jeśli więc w trakcie roku polisowego (12 miesięcy od momentu podpisania umowy), kierowca spowoduje kolizję lub wypadek, to towarzystwo wypłaci poszkodowanym należne odszkodowanie. Stanie się tak nawet, jeśli ubezpieczony opłaci tylko jedną ratę. Nie oznacza to jednak, że nieterminowemu klientowi nie grożą żadne konsekwencje.

Jeśli do końca trwania umowy nie ureguluje on zaległości, to umowa nie zostanie przedłużona na kolejny rok. Dodatkowo nieopłaconą składkę i tak będzie musiał zwrócić, a ubezpieczyciel będzie miał prawo naliczać odsetki od niezapłaconej kwoty. Jeśli mimo ponagleń, ubezpieczony nie dokona płatności, sprawa może ostatecznie zostać skierowana do sądu i poddana egzekucji komorniczej.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w ubezpieczamy-auto.pl

Za brak ciągłości OC grozi kara. Jak wysoka?

Nieopłacenie nawet jednej, ostatniej raty ubezpieczenia OC pojazdu może być dla kierowcy bardzo dotkliwe finansowo. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie tylko naliczy dodatkowe odsetki, a w razie długotrwałego uchylania się od uregulowania zaległości, skieruje sprawę do egzekucji komorniczej.

Jeśli obowiązkowe ubezpieczenie samochodu nie jest opłacone w całości, ubezpieczyciel nie przedłuży automatycznie polisy na kolejny rok. Oznacza to, że jeżeli właściciel auta nie kupił nowego OC w innej firmie ubezpieczeniowej, to nie zachował ciągłości ubezpieczenia samochodu. Za to grożą wysokie kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

W przypadku samochodu osobowego za brak ubezpieczenia OC tylko do 3 dni, UFG może nałożyć na właściciela karę w wysokości 1 700 zł. Jeśli auto nie będzie ubezpieczone powyżej 14 dni, grzywna może wzrosnąć do 8 480 zł.

Jeszcze surowsze kary grożą właścicielom samochodów ciężarowych. W ich przypadku za brak ważnego ubezpieczenia OC powyżej 14 dni, UFG może nałożyć grzywnę do 12 730 zł.

Kary za brak OC wzrastają regularnie co pół roku, a wyliczane są na podstawie wielu zmiennych – między innymi średniego wynagrodzenia w Polsce. Niedawno podano stawki na pierwszą połowę 2024 roku. Tabela prezentuje się następująco.

brak OC 2024

Jak widać, lepiej opłacać składki w wyznaczonym terminie. Aby obniżyć cenę polisy, warto porównać ze sobą co najmniej kilka ofert różnych ubezpieczycieli w kalkulatorze OC i AC. Dzięki temu na zakupie ubezpieczenia OC możesz zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Kierowca powinien pamiętać, że dotkliwa może być nie tylko kara nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale też odszkodowanie, które sięgnąć może setek tysięcy złotych, a które w przypadku braku posiadania ubezpieczenia OC pokryć musi właściciel pojazdu oraz kierowca – jeśli właściciel nie kierował pojazdem w chwili zdarzenia.

Uwaga! W kwotę rekompensaty wpisują się nie tylko koszta wyrządzonych w wyniku wypadku szkód materialnych, ale także koszt leczenia i renty, a nawet zadośćuczynienie za utracone przez poszkodowanego korzyści majątkowe

W jakich okolicznościach dochodzi do automatycznego przedłużenia polisy OC?

Automatyczne przedłużanie umowy OC na kolejny rok stanowi istotny element zapewniający ciągłość ochrony ubezpieczeniowej dla kierowców. Mechanizm ten, wynikający z zapisów umowy zawartej na okres roku, jest odpowiedzią na potrzeby osób, które w zgiełku codziennego życia mogą przeoczyć termin wygaśnięcia polisy.

Ochrona kierowcy i jego pojazdu nie kończy się jednak tylko na dobrej wierze ubezpieczyciela. Automatyczne przedłużenie polisy OC zapobiega ryzyku przerwy w zabezpieczeniu ubezpieczeniowym, co w przypadku wypadku mogłoby skutkować znaczącymi kosztami.

Więcej przeczytasz tutaj: Kiedy ubezpieczenie samochodu przedłuży się automatycznie?

Choć celem automatycznego przedłużenia jest niewątpliwie dobro kierowcy, istnieje także druga strona medalu. Właściciel pojazdu, który nie zamierza kontynuować współpracy z dotychczasowym ubezpieczycielem, musi podjąć odpowiednie kroki. Konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej umowy oraz poszukiwanie alternatywnej oferty, dostosowanej do zmieniających się potrzeb i preferencji kierowcy.

Dlaczego kierowcy nie opłacają składki OC?

Niezapłacone składki za ubezpieczenie OC stanowią problem o znacznych konsekwencjach dla kierowców, a jednym z najczęstszych powodów tego zaniedbania jest brak wystarczających funduszy. Niektórzy kierowcy muszą radzić sobie z dodatkowymi obciążeniami, takimi jak podwyżki związane z wiekiem czy utrata zniżek na skutek spowodowania szkody.

Mimo świadomości wysokich kosztów związanych z brakiem ubezpieczenia OC, nieopłacenie składki może wynieść znacznie więcej niż sama cena polisy. Dziś znalezienie atrakcyjnego ubezpieczenia nie jest jednak trudne, a dostępny w sieci kalkulator umożliwia znalezienie taniego OC. W konsekwencji może to oznaczać oszczędność nawet kilkuset złotych przy nowej umowie.

Dodatkowo częstym powodem braku ważnego ubezpieczenia OC jest po prostu zapomnienie o opłaceniu składki. Kierowcy czasem bagatelizują tę kwestię, sądząc, że ubezpieczyciel automatycznie przedłuży umowę. To lekkomyślne podejście może jednak skutkować bolesnymi konsekwencjami finansowymi, zwłaszcza jeśli pojawi się kara od UFG.

Warto też wiedzieć, w jakich okolicznościach polisa OC nie zostanie przedłużona automatycznie:

 • przy zakupie pojazdu,
 • po otrzymaniu samochodu w darowiźnie lub spadku,
 • podczas korzystania krótkoterminowego ubezpieczenia OC,
 • w przypadku płatności ratalnej i nieuregulowaniu całej składki za OC,
 • przy wypowiedzeniu dotychczasowej umowy.

Niestety, niektórzy decydują się celowo zrezygnować z zakupu polisy, licząc na to, że unikną sankcji i oszczędzą trochę gotówki. Jednak współczesne systemy identyfikacji samochodów i kierowców są zaawansowane, co sprawia, że próby uniknięcia obowiązkowego ubezpieczenia OC są szybko wykrywane. Ponaglenie od UFG, oczywiście wraz z odpowiednią karą, może dotrzeć do kierowcy naprawdę szybko.

Brak kolejnej raty AC – co oznacza?

Zasady działania ubezpieczenia Autocasco nie są uregulowane ustawą, co oznacza, że każde towarzystwo może ustalać własne reguły. Dotyczy to zarówno ceny i zakresu polisy, jak i terminu płatności składki lub jej części.

Szczegółowe informacje powinny znaleźć się w OWU konkretnej umowy. Większość towarzystw za dzień ustania odpowiedzialności uznaje upływ 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej części składki.

Przykład z towarzystwa Allianz:

Jeżeli nie opłacisz drugiej lub kolejnych rat składki w terminie określonym w polisie, wówczas telefonicznie, pocztą elektroniczną, bądź listownie poprosimy Ciebie o zapłatę raty składki w terminie 7 dni od otrzymania od nas powiadomienia wraz z informacją o zagrożeniu ustania odpowiedzialności jeżeli tego nie zrobisz. Jeżeli nie wpłacisz raty składki, nasza odpowiedzialność ustanie z upływem 7 dnia, licząc od daty otrzymania przez Ciebie tego powiadomienia.

Ubezpieczony, który zignoruje wezwania do zapłaty, nie dość, że przestanie być chroniony, to dodatkowo będzie musiał uregulować należność wraz z odsetkami.

Przeczytaj również:
Wyrejestrowanie samochodu – krok po kroku
OC dla młodych kierowców – co zrobić żeby nie przepłacić?

Brak środków na składkę – co robić?

Jeśli masz chwilowe kłopoty finansowe i wiesz, że nie uda Ci się opłacić kolejnej raty składki, koniecznie skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem. Być może uda się rozłożyć płatność na bardziej dogodne raty. Nigdy nie bagatelizuj wezwań od towarzystwa. Zaległości będziesz musiał w końcu uregulować, a odsetki mogą tylko znaczącą podnieść tę kwotę.

Zważywszy na to, jak duże są kary za brak ubezpieczenia OC, a także fakt, że proceder jest coraz lepiej wykrywalny, nawet w obliczu problemów finansowych warto zadbać o ciągłość ubezpieczenia.

Nawet krótkoterminowa pożyczka będzie lepszym z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązaniem, niż narażenie się na kilkutysięczną karę od UFG. W momencie, gdy utrzymanie pojazdu okazuje się niemożliwe, warto rozważyć również jego sprzedaż.

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) jest w świetle polskiego prawa obowiązkowe, czyli każdy posiadacz pojazdu musi opłacać polisę w terminie. Nie ma od tego żadnych wyjątków.
 • Brak ciągłości ubezpieczenia OC oznacza karę od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kary nakładane są już od pierwszego dnia zaniechania opłat za ubezpieczenie OC. Im dłużej trwa ten proceder – kary są coraz wyższe. Dwa razy do roku podnoszone są kary za brak ubezpieczenia OC.
 • Posiadacze pojazdów mogą korzystać z możliwości automatycznego przedłużenia polisy OC, ale warto wiedzieć, że nie rozwiązanie to nie działa w każdej sytuacji. Warto więc trzymać rękę na pulsie i po prostu pamiętać o tym, kiedy kończy się polisa na samochód. Wtedy najprościej uniknąć przykrych konsekwencji braku opłat za OC.
 • Szukając dobrego ubezpieczenia OC warto rozważyć skorzystanie z kalkulatorów i porównywarek OC, które dostępne są online. To wygodne i szybkie rozwiązanie, które może być najlepszym wyjściem dla zapominalskich. Znalezienie odpowiedniej polisy zajmuje od kilku do kilkunastu minut.

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

FAQ – najczęściej zadawane pytania o opłatę OC po terminie

 1. Kiedy można opłacić OC po terminie?

  W przypadku polisy rocznej, płacenie OC po terminie nie jest możliwe. Jedynym przypadkiem, gdy przelew może zostać zrealizowany później, jest umowa na ratalne opłacenie ubezpieczenia. Rozwiązanie to jest dopuszczalne przez coraz większą liczbę towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Opóźnienie oznaczać może jednak odsetki karne i inne zapisane w umowie z ubezpieczycielem konsekwencje.

 2. Czy mimo zapłacenia raty OC po terminie otrzymam pomoc przy stłuczce lub wypadku?

  Tak, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe – nawet jeśli opłata nie została uiszczona – nie ma prawa do zerwania umowy. Ubezpieczenie OC pozostaje więc w mocy, a osoby trzecie, które ucierpiały w zdarzeniu drogowym, otrzymają finansowe wsparcie. Ubezpieczyciel będzie mógł jednak zastosować wobec Ciebie tzw. regres ubezpieczeniowy (będzie domagał się zwrotu poniesionych kosztów).

 3. Dlaczego lepiej płacić za OC w terminie?

  Po pierwsze jest to obowiązek prawny, dlatego należy płacić składkę w terminie. Po drugie po to, żeby uniknąć kar nakładanych przez UFG, które są z roku na rock coraz bardziej dotkliwe. Po trzecie w końcu – żeby w przypadku zdarzenia drogowego nie musieć płacić odszkodowania z własnej kieszeni.

 4. Czy trzeba płacić OC, jeśli samochód jest niesprawny?

  Tak, OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które muszą posiadać wszystkie zarejestrowane pojazdy w Polsce. Ich stan techniczny oraz częstotliwość użytkowania nie mają znaczenia. W przypadku braku ciągłości OC, nawet samochodu niesprawnego, UFG będzie mógł nałożyć na właściciela wysoką karę.

 5. Czy każdy, kto nie opłacić OC w terminie otrzyma karę finansową?

  Nie, choć procedury wykrywania opóźnień i zaniechań w kwestii terminowego opłacania OC są coraz bardziej dokładne. Oznacza to, że UFG dociera do coraz większej liczby posiadaczy pojazdów, którzy z różnych powodów nie opłacają obowiązkowej polisy, nakładając na nich wysokie kary finansowe. Wydaje się, że ryzyko coraz mniej się opłaca.

Michał Grzybowski

Dziennikarz i redaktor internetowy z wieloletnim doświadczeniem. Od lat zajmuje się tematami związanymi z motoryzacją oraz pozornie zawiłymi kwestiami związanymi z rynkiem ubezpieczeń komunikacyjnych. Wychodzi z założenia, że wszystkie – nawet najbardziej złożone tematy – można wyjaśnić w prosty i przystępny sposób.

Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Robert
5 lat temu

Wykupiłem polisę OC w MTU 24. W rozłożeniu na raty. Pierwszą ratę zapłaciłem tego samego dnia. Dzisiaj mija kolejny a na stronie UFG nie ma takiej polisy. Czy ktoś mnie zrobił w konia czy jak?

×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny