Sprzedaż samochodu oznacza przekazanie nabywcy auta wraz z kluczykami, dokumentami i polisą OC. Na tym jednak nie kończą się obowiązki zbywcy – o sprzedaży musi on poinformować ubezpieczyciela. Czy również nabywca ma taki obowiązek?

Radość ze sprzedaży czy zakupu samochodu nie powinna spowodować, że zapomnimy o obowiązkach, jakie spoczywają na nas w związku z tą transakcją. Dotyczą one zarówno sprzedawcy, jak i kupującego.

 • Polisa OC jest przypisana do samochodu. Sprzedawca przekazuje nabywcy potwierdzenie nabycia ubezpieczenia wraz z innymi dokumentami.
 • Przepisanie polisy OC odbywa się automatycznie, gdy firma ubezpieczeniowa otrzyma informację o transakcji kupna-sprzedaży auta.
 • Nowy właściciel może kontynuować umowę ubezpieczenia OC lub rozwiązać ją w dowolnym momencie.
 • Polisa OC przekazana przez poprzedniego właściciela samochodu nie odnowi się automatycznie.

Co się dzieje z polisą OC po sprzedaży auta?

Ubezpieczenie OC przypisane jest nie do kierowcy, ale do samochodu. To powód, dla którego polisa OC jest przekazywana wraz z pojazdem następnemu właścicielowi. Obowiązek przekazania nabywcy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC został zapisany w art. 32 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Można zatem powiedzieć, że przepisanie polisy OC odbywa się automatycznie – składanie wniosku do firmy ubezpieczeniowej nie jest konieczne.

Osoba, która nabędzie pojazd z drugiej ręki, musi jednak pamiętać o następujących kwestiach:

 • firma ubezpieczeniowa ma prawo do rekalkulacji składki (art. 31 wspomnianej już ustawy) – może wezwać nowego właściciela samochodu do dopłaty,
 • jeżeli nowy właściciel nie chce korzystać z ochrony ubezpieczeniowej zakupionej przez poprzedniego posiadacza auta, może z niej zrezygnować – wówczas musi jednak zadbać o ciągłość ubezpieczenia, czyli zakupić polisę w innej firmie ubezpieczeniowej,
 • umowa przejętego ubezpieczenia OC samochodu nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy, ale wygaśnie po upływie okresu, na jaki została zawarta.

Może też zdarzyć się, że w momencie sprzedaży samochodu właściciel nie jest w stanie okazać potwierdzenia zawarcia polisy. W tej sytuacji warto upewnić się, że auto znajduje się pod ochroną ubezpieczeniową, korzystając z wyszukiwarki znajdującej się na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Przepisanie ubezpieczenia OC – jakie obowiązki ma dotychczasowy właściciel?

Wydanie samochodu wraz z dokumentami i polisą OC to nie wszystkie obowiązki, jakie po sprzedaży auta czekają na jego dotychczasowego właściciela. O sfinalizowanej transakcji sprzedaży należy jeszcze powiadomić ubezpieczyciela. Jak to zrobić i jakie informacje należy przekazać pracownikom firmy ubezpieczeniowej?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wymaga, aby osoba, która sprzedała pojazd, podała firmie ubezpieczeniowej:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL nabywcy – jeżeli jest on osobą fizyczną,
 • nazwę, adres siedziby i numer REGON – gdy nabywcą jest firma.

Do zgłoszenia można dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży (wszystkie wymienione informacje powinny być w niej uwzględnione).

W jakim terminie należy poinformować firmę ubezpieczeniową o zbyciu pojazdu? Tę kwestię również reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z art. 32 były właściciel pojazdu ma na to 14 dni, licząc od dnia sprzedaży.

Czego może spodziewać się sprzedawca pojazdu, który nie zgłosi sprzedaży samochodu firmie ubezpieczeniowej? Najprawdopodobniej towarzystwo ubezpieczeniowe wyśle mu informację o warunkach ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy, a następnie wezwie do opłacenia składki.

Czy nowy właściciel musi skontaktować się z ubezpieczycielem?

Nabywca pojazdu, który przejął polisę OC, nie ma obowiązku kontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Mimo wszystko warto to zrobić. Dlaczego? Powodów jest co najmniej kilka. Przede wszystkim warto:

 • upewnić się, że były już właściciel opłacił polisę w całości (szczególnie, jeżeli nie przedstawił dowodu zakupu OC) – wiele firm ubezpieczeniowych umożliwia opłacenie składki OC w ratach, a jeżeli dotychnie opłacił wszystkich rat, to obowiązek ten przechodzi na nabywcę,
 • zapytać o rekalkulację składki OC – jeżeli firma ubezpieczeniowa skorzysta z przysługującego jej prawa do rekalkulacji, wysokości składki będzie zależeć od nowych informacji o właścicielu, 
 • upewnić się, że polisa została przepisana – zbywcy pojazdów często zapominają  poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe (np. Proama, Allianz) na swoich stronach internetowych zaznaczają, że polisa jest przepisywana automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu, który potwierdza przeniesienie prawa własności pojazdu. Takim dokumentem jest umowa kupna-sprzedaży.

Ile kosztuje przepisanie ubezpieczenia OC na nowego właściciela?

Sama procedura nie kosztuje nic. Wystarczy skontaktować się z firmą, która wystawiła polisę, i złożyć wniosek o rekalkulację. To, czy podczas rekalkulacji trzeba będzie dopłacać, czy nie, to jest osobna kwestia. Jeśli do końca umowy pozostało niewiele czasu i masz dużo zniżek, to prawdopodobnie nie będziesz dopłacać. Jeżeli jednak miałeś szkodę, nie masz zniżek albo jesteś młodym kierowcą, może się okazać, że przepisanie OC nie będzie Ci się opłacało.

Przykład 1:

40-letni kierowca z maksymalnymi zniżkami zapłaciłby za OC Forda Focusa 1,6 z 2015 r. 400 zł. Kupuje ten samochód od 24-letniego kierowcy z jedną szkodą, który za OC w poprzednim roku na to auto zapłaci ł 1200 zł. Do końca umowy zostały 3 miesiące. Licząc proporcjonalnie, składka za pozostałe 3 miesiące umowy dla doświadczonego kierowcy powinna wynieść 100 zł. Ale zbywca zapłacił całą składkę z góry i jako że dla niego składka była wyższa, nabywca nic nie dopłaca.

Ciekawostka. Gdy do końca umowy zostało dużo czasu, składka za OC była wysoka, a ocena ryzyka kupującego jest bardzo korzystna, to nabywca może dostać zwrot składki z polisy OC zbywcy pojazdu.

Przykład 2:

Odwróćmy sytuację. To 24-latek z jedną szkodą kupuje Forda od 40-latka. Zbywca zapłacił 400 zł składki za OC za cały rok. Do końca umowy pozostały 3 miesiące. Młody kierowca za ostatni kwartał ubezpieczenia proporcjonalnie zapłaciłby 300 zł, podczas gdy sprzedający zapłaciłby 100. Różnica to 200 zł i tyle będzie dopłacać kupujący przy rekalkulacji składki.

Jak wypowiedzieć polisę OC zbywcy pojazdu i czy warto?

Aby ocenić opłacalność korzystania z ochrony ubezpieczeniowej zakupionej przez zbywcę pojazdu, trzeba wziąć pod uwagę dwie kwestie – finansową i zniżek.

Większość nabywców ocenia opłacalność korzystania z otrzymanej polisy OC właśnie przez pryzmat ewentualnej dopłaty. Jeżeli zbywcą pojazdu był doświadczony kierowca, a nowym właścicielem jest kierowca młody i początkujący, dopłata może być spora. Aby nie przepłacać, przed podjęciem decyzji warto porównać oferty innych firm ubezpieczeniowych.

Pozostaje jeszcze kwestia zniżek. Nowy właściciel pojazdu nie może liczyć na to, że za czas korzystania z OC poprzedniego właściciela samochodu firma ubezpieczeniowa naliczy mu zniżki. Właśnie dlatego decydując o opłacalności kontynuowania polisy OC, warto uwzględnić i ten aspekt.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, którą zawarł poprzedni właściciel pojazdu? Należy to zrobić w formie pisemnej, a prawidłowo przygotowany dokument powinien zawierać:

 • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • dane osobowe i adres aktualnego oraz poprzedniego właściciela,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy,
 • podstawę prawną, czyli art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Przygotowane wypowiedzenie można dostarczyć ubezpieczycielowi na różne sposoby, np. za pośrednictwem poczty lub wysyłając skan dokumentu na wskazany przez niego adres e-mail.

Od czego zależy cena składki OC i jak znaleźć tanią polisę?

Aby wyliczyć wysokość składki OC, firmy ubezpieczeniowe wymagają od klienta podania wielu informacji. Dotyczą one zarówno parametrów pojazdu, jak i kierowców, którzy będą z niego regularnie korzystać. Czynników wpływających na cenę składki OC jest naprawdę wiele, a najważniejsze z nich to:

 • marka, model samochodu i pojemność jego silnika – za ubezpieczenie samochodów z silnikiem o dużej pojemności (np. BMW, Audi) trzeba zapłacić więcej,
 • wskazanie licznika – przebieg ma wpływ na stan techniczny pojazdu (im wyższy przebieg, tym statystycznie większa szansa na kolizję lub wypadek drogowy), 
 • wiek kierowcy i jego staż za kierownicą – młody kierowca z niewielkim doświadczeniem zapłaci więcej,
 • miejsce zamieszkania kierowcy – w dużych miastach kolizje i wypadki zdarzają się częściej niż w mniejszych miejscowościach,
 • posiadane zniżki – z reguły za każdy rok prowadzenia pojazdu bez szkody kierowca otrzymuje zniżkę w wysokości 10 proc.

Dobrą wiadomością dla każdego kierowcy, który zdecydował, że nie będzie kontynuował ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela jest to, że bez trudu znajdzie on tanią polisę. Jak? W tym celu wystarczy skorzystać z kalkulatora OC zamieszczonego na naszej stronie internetowej. 

Wystarczy odpowiedzieć na przygotowane pytania, aby otrzymać konkretne propozycje od ubezpieczycieli działających na polskim rynku. Wyliczenie ceny składki zajmuje jedynie kilka minut, a zakup ubezpieczenia można sfinalizować bez wychodzenia z domu, po wybraniu oferty.

Kto płaci raty za ubezpieczenie samochodu po sprzedaży pojazdu?

Tutaj dopiero widać, dlaczego tak ważne jest zgłoszenie zbycia pojazdu w wydziale komunikacji i do towarzystwa ubezpieczeniowego.

W sytuacji, kiedy sprzedasz auto i zgłosisz ten fakt ubezpieczycielowi, firma zarejestruje w bazie, że samochód nie należy do Ciebie. Zarejestruje też dane nowego właściciela i za ewentualne opóźnienia w płatności ratalnej będzie ścigać właśnie jego.

Ale kiedy tego nie zrobisz, w bazie ubezpieczyciela będziesz nadal figurować jako właściciel auta i osoba odpowiedzialna za zobowiązania ubezpieczeniowe. Mało tego, firma ubezpieczeniowa będzie miała prawo windykować należność właśnie od Ciebie.

W sytuacji, kiedy nie zgłosisz zbycia pojazdu za zobowiązania ubezpieczeniowe, odpowiadasz solidarnie z nowym właścicielem.

W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej zgłosić zbycie pojazdu do firmy ubezpieczeniowej. Pretensje na nic się nie zdadzą.

Firma obliczy Twoje zobowiązanie od dnia powstania zaległości do dnia zgłoszenia zbycia i trzeba będzie to zapłacić.

Źródła:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

FAQ - najczęściej zadawane pytania o przepisanie ubezpieczenia OC

 1. Czy jest obowiązek przepisania polisy OC?

  Obowiązku przepisania polisy OC po nabyciu pojazdu jako takiego nie ma, ale niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu do ubezpieczyciela naraża Cię na konsekwencje. Jako nabywca możesz odpowiadać za zaległości zbywcy. Jako sprzedający możesz odpowiadać za zaległości kupującego. W skrajnym przypadku, jeśli nie zgłosisz sprzedaży auta do ubezpieczyciela, to ten wystawi Ci polisę automatycznie wznowioną na koniec okresu ochrony i trzeba będzie za nią zapłacić. Zaś to, czy chcesz przepisać polisę OC na nowego właściciela pojazdu, czy nie, zależy od Ciebie.

 2. Ile czasu na przepisanie OC po kupnie samochodu?

  Masz 14 dni po zakupie auta na zgłoszenie tego faktu do ubezpieczyciela, który wystawił aktualną polisę OC. Nie ma kary za przekroczenie tego terminu, jednak możesz spotkać się z negatywnymi konsekwencjami opisanymi powyżej, więc warto to zrobić od razu.

 3. Co jest potrzebne do przepisania ubezpieczenia samochodu?

  Będzie Ci potrzebny dokument przeniesienia własności z czytelnymi danymi zbywcy, nabywcy i określeniem przekazywanego przedmiotu, czyli w tym przypadku pojazdu, a więc: marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN. Musisz też mieć dane polisy, którą przepisujesz, czyli numer polisy, okres ochrony oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił.

 4. Czy można jeździć na ubezpieczeniu sprzedającego?

  Tak. Od dnia zakupu ta polisa jest Twoja niezależnie od tego, czy ją przepiszesz na siebie, czy nie. W teorii nawet nie musisz przerejestrowywać samochodu, jeśli nie chcesz, aczkolwiek praktyka pokazuje, że to się nie opłaca. Mogą Cię bowiem potem czekać nieprzyjemności i zbędne formalności.

 5. Czy będę dopłacać, jeśli przepiszę ubezpieczenie samochodu na siebie?

  Trudno powiedzieć. Wszystko zależy od oceny ryzyka, czyli kto kupuje i od kogo. Towarzystwo ubezpieczeniowe na mocy przepisów Kodeksu cywilnego ma prawo dokonać rekalkulacji składki w sytuacji, gdy w trakcie trwania umowy doszło do zmiany oceny ryzyka. Jeżeli zatem kupując auto, jesteś bardziej ryzykownym kierowcą, niż dotychczasowy właściciel, może się okazać, że będziesz dopłacać. Tak samo w sytuacji, kiedy kupujesz auto, a w międzyczasie OC poszło tragicznie do góry.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny