Sprzedaż samochodu oznacza przekazanie nabywcy auta wraz z kluczykami, dokumentami i polisą OC. Na tym jednak nie kończą się obowiązki zbywcy – o sprzedaży musi on poinformować ubezpieczyciela. Czy również nabywca ma taki obowiązek?

Radość ze sprzedaży czy zakupu samochodu nie powinna spowodować, że zapomnimy o obowiązkach, jakie spoczywają na nas w związku z tą transakcją. Dotyczą one zarówno sprzedawcy, jak i kupującego.

Podsumowanie

 1. Polisa OC jest przypisana do samochodu. Sprzedawca przekazuje nabywcy potwierdzenie nabycia ubezpieczenia wraz z innymi dokumentami.
 2. Przepisanie polisy OC odbywa się automatycznie, gdy firma ubezpieczeniowa otrzyma informację o transakcji kupna-sprzedaży auta.
 3. Nowy właściciel może kontynuować umowę ubezpieczenia OC lub rozwiązać ją w dowolnym momencie.
 4. Polisa OC przekazana przez poprzedniego właściciela samochodu nie odnowi się automatycznie.

Co się dzieje z polisą OC po sprzedaży auta?

Ubezpieczenie OC przypisane jest nie do kierowcy, ale do samochodu. To powód, dla którego polisa OC jest przekazywana wraz z pojazdem następnemu właścicielowi. Obowiązek przekazania nabywcy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC został zapisany w art. 32 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Można zatem powiedzieć, że przepisanie polisy OC odbywa się automatycznie – składanie wniosku do firmy ubezpieczeniowej nie jest konieczne.

Osoba, która nabędzie pojazd z drugiej ręki, musi jednak pamiętać o następujących kwestiach:

 • firma ubezpieczeniowa ma prawo do rekalkulacji składki (art. 31 wspomnianej już ustawy) – może wezwać nowego właściciela samochodu do dopłaty,
 • jeżeli nowy właściciel nie chce korzystać z ochrony ubezpieczeniowej zakupionej przez poprzedniego posiadacza auta, może z niej zrezygnować – wówczas musi jednak zadbać o ciągłość ubezpieczenia, czyli zakupić polisę w innej firmie ubezpieczeniowej,
 • umowa przejętego ubezpieczenia OC samochodu nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy, ale wygaśnie po upływie okresu, na jaki została zawarta.

Może też zdarzyć się, że w momencie sprzedaży samochodu właściciel nie jest w stanie okazać potwierdzenia zawarcia polisy. W tej sytuacji warto upewnić się, że auto znajduje się pod ochroną ubezpieczeniową, korzystając z wyszukiwarki znajdującej się na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Przepisanie ubezpieczenia OC – jakie obowiązki ma dotychczasowy właściciel?

Wydanie samochodu wraz z dokumentami i polisą OC to nie wszystkie obowiązki, jakie po sprzedaży auta czekają na jego dotychczasowego właściciela. O sfinalizowanej transakcji sprzedaży należy jeszcze powiadomić ubezpieczyciela. Jak to zrobić i jakie informacje należy przekazać pracownikom firmy ubezpieczeniowej?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wymaga, aby osoba, która sprzedała pojazd, podała firmie ubezpieczeniowej:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL nabywcy – jeżeli jest on osobą fizyczną,
 • nazwę, adres siedziby i numer REGON – gdy nabywcą jest firma.

Do zgłoszenia można dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży (wszystkie wymienione informacje powinny być w niej uwzględnione).

W jakim terminie należy poinformować firmę ubezpieczeniową o zbyciu pojazdu? Tę kwestię również reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z art. 32 były właściciel pojazdu ma na to 14 dni, licząc od dnia sprzedaży.

Czego może spodziewać się sprzedawca pojazdu, który nie zgłosi sprzedaży samochodu firmie ubezpieczeniowej? Najprawdopodobniej ubezpieczyciel wyśle mu informację o warunkach ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy, a następnie wezwie do opłacenia składki.

Czy nowy właściciel musi skontaktować się z ubezpieczycielem?

Nabywca pojazdu, który przejął polisę OC, nie ma obowiązku kontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Mimo wszystko warto to zrobić. Dlaczego? Powodów jest co najmniej kilka. Przede wszystkim warto:

 • upewnić się, że były już właściciel opłacił polisę w całości (szczególnie, jeżeli nie przedstawił dowodu zakupu OC) – wiele firm ubezpieczeniowych umożliwia opłacenie składki OC w ratach, a jeżeli zbywca nie opłacił wszystkich rat, to obowiązek ten przechodzi na nabywcę,
 • zapytać o rekalkulację składki OC – jeżeli firma ubezpieczeniowa skorzysta z przysługującego jej prawa do rekalkulacji, wysokości składki będzie zależeć od nowych informacji o właścicielu, 
 • upewnić się, że polisa została przepisana – zbywcy pojazdów często zapominają  poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe (np. Proama, Allianz) na swoich stronach internetowych zaznaczają, że polisa jest przepisywana automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu, który potwierdza przeniesienie prawa własności pojazdu. Takim dokumentem jest umowa kupna-sprzedaży.

Czy warto i jak wypowiedzieć polisę OC zbywcy pojazdu?

Aby ocenić opłacalność korzystania z ochrony ubezpieczeniowej zakupionej przez zbywcę pojazdu, trzeba wziąć pod uwagę dwie kwestie – finansową i zniżek.

Większość nabywców ocenia opłacalność korzystania z otrzymanej polisy OC właśnie przez pryzmat ewentualnej dopłaty. Jeżeli zbywcą pojazdu był doświadczony kierowca, a nowym właścicielem jest kierowca młody i początkujący, dopłata może być spora. Aby nie przepłacać, przed podjęciem decyzji warto porównać oferty innych firm ubezpieczeniowych.

Pozostaje jeszcze kwestia zniżek. Nowy właściciel pojazdu nie może liczyć na to, że za czas korzystania z OC poprzedniego właściciela samochodu firma ubezpieczeniowa naliczy mu zniżki. Właśnie dlatego decydując o opłacalności kontynuowania polisy OC, warto uwzględnić i ten aspekt.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, którą zawarł poprzedni właściciel pojazdu? Należy to zrobić w formie pisemnej, a prawidłowo przygotowany dokument powinien zawierać:

 • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • dane osobowe i adres aktualnego oraz poprzedniego właściciela,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy,
 • podstawę prawną, czyli art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Przygotowane wypowiedzenie można dostarczyć ubezpieczycielowi na różne sposoby, np. za pośrednictwem poczty lub wysyłając skan dokumentu na wskazany przez niego adres e-mail.

Od czego zależy cena składki OC i jak znaleźć tanią polisę?

Aby wyliczyć wysokość składki OC, firmy ubezpieczeniowe wymagają od klienta podania wielu informacji. Dotyczą one zarówno parametrów pojazdu, jak i kierowców, którzy będą z niego regularnie korzystać. Czynników wpływających na cenę składki OC jest naprawdę wiele, a najważniejsze z nich to:

 • marka, model samochodu i pojemność jego silnika – za ubezpieczenie samochodów z silnikiem o dużej pojemności (np. BMW, Audi) trzeba zapłacić więcej,
 • wskazanie licznika – przebieg ma wpływ na stan techniczny pojazdu (im wyższy przebieg, tym statystycznie większa szansa na kolizję lub wypadek drogowy), 
 • wiek kierowcy i jego staż za kierownicą – młody kierowca z niewielkim doświadczeniem zapłaci więcej,
 • miejsce zamieszkania kierowcy – w dużych miastach kolizje i wypadki zdarzają się częściej niż w mniejszych miejscowościach,
 • posiadane zniżki – z reguły za każdy rok prowadzenia pojazdu bez szkody kierowca otrzymuje zniżkę w wysokości 10 proc.

Dobrą wiadomością dla każdego kierowcy, który zdecydował, że nie będzie kontynuował ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela jest to, że bez trudu znajdzie on tanią polisę. Jak? W tym celu wystarczy skorzystać z kalkulatora OC zamieszczonego na naszej stronie internetowej. 

Wystarczy odpowiedzieć na przygotowane pytania, aby otrzymać konkretne propozycje od ubezpieczycieli działających na polskim rynku. Wyliczenie ceny składki zajmuje jedynie kilka minut, a zakup ubezpieczenia można sfinalizować bez wychodzenia z domu, po wybraniu oferty.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet o 50%!

Porównaj Ceny