Zepsuty czy sporadycznie używany pojazd rodzi pokusę w postaci poszukiwania oszczędności na polisie OC. Rezygnacja z OC może jednak słono kosztować – wszystko za sprawą przepisów, które bezwzględnie wymagają, aby właściciel zapewnił swojemu pojazdowi ciągłość ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę ubezpieczeniową właścicielowi pojazdu, gdy spowoduje on szkodę. Wówczas nie musi on wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni – obowiązek ten będzie spoczywał na firmie ubezpieczeniowej, z którą podpisał on umowę. Jednocześnie ta sama polisa gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma on środki choćby na naprawę pojazdu. Z uwagi na rolę, jaką pełni OC posiadacza pojazdu, jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym.

W świetle polskich przepisów nie ma więc znaczenia, jaki jest stan i przeznaczenie auta. Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu to narażanie się na ryzyko dotkliwej kary finansowej.

Czy nieużywany samochód musi być ubezpieczony?

Tak. Nawet niesprawny, ale zarejestrowany pojazd, musi posiadać ubezpieczenie OC. Również sporadyczne korzystanie z samochodu nie zwalnia jego właściciela z obowiązku zakupu polisy OC. Dobrą wiadomością jest jednak, że zakres ubezpieczenia OC został uregulowany ustawą. To z kolei sprawia, że przy wyborze tej polisy można kierować się jej ceną – najtańsza polisa gwarantuje taki sam zakres ochrony jak najdroższa. W znalezieniu ubezpieczenia OC pomocny jest kalkulator OC. Warto z niego skorzystać, gdyż różnice cen między ofertami ubezpieczycieli mogą być wysokie.

Przykład 1. W samochodzie należącym do pana Waldemara mechanicy stwierdzili rozległą awarię układu hamulcowego – naprawa miała potrwać co najmniej 2 miesiące (konieczne okazało się sprowadzenie części od producenta). Mężczyźnie akurat kończyło się ubezpieczenie OC. Mimo odstawienia samochodu do warsztatu, opłacił on składkę na kolejny rok. Wszystko po to, aby nie otrzymać kary za przerwę w ubezpieczeniu OC.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Ze względu na funkcję, jaką pełni ubezpieczenie OC, właściciele samochodów, którzy dopuszczą do przerwy w ubezpieczeniu, muszą liczyć się z wysoką karą finansową. Opłata karna, bo tak nazywa się ta kara, jest nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Aktualna wysokość kar została zaprezentowana na poniższej grafice.

co grozi za brak OC 2

Warto wiedzieć, że UFG nie jest zainteresowane powodem, dla którego doszło do przerwy w ubezpieczeniu OC. Inaczej mówiąc, właściciele pojazdów nie mogą liczyć na wyrozumiałość pracowników tej instytucji, niezależnie od tego, co było przyczyną braku polisy.

Z informacji udostępnionych przez UFG wynika, że na przerwę w ubezpieczeniu OC szczególnie narażone są osoby kupujące używany samochód. Wielu nabywców używanych aut błędnie zakłada, że ubezpieczenie odnowi się samo (zadziała tzw. mechanizm automatycznego odnowienia się polisy), podczas gdy w rzeczywistości umowa zawarta przez poprzedniego właściciela wygasa.

Więcej dowiesz się tutaj: Kiedy ubezpieczenie samochodu przedłuży się automatycznie? Sprawdź to! (ubezpieczamy-auto.pl)

Co zrobić z nieużywanym lub zepsutym pojazdem, aby nie płacić ubezpieczenia OC?

Skoro zgodnie z przepisami nawet niesprawny pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC, pozostaje pytanie, czy można legalnie uwolnić się od obowiązku opłacania składki, nie narażając się jednocześnie na kary finansowe. Owszem – jest to możliwe na dwa sposoby:

 • sprzedając auto – wówczas od dnia zakupu to nowy właściciel samochodu odpowiada za jego ubezpieczenie,
 • wyrejestrowując samochód – wyrejestrowania pojazdu może dokonać wyłącznie właściciel lub wszyscy współwłaściciele pojazdu.

Druga opcja wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Aby wyrejestrować auto, urzędnicy muszą mieć podstawę prawną. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe tylko w niektórych sytuacjach, co prezentuje poniższa tabela.

Powód wyrejestrowania pojazdu
Lista niezbędnych dokumentów
Kradzież pojazdu1) Oświadczenie o kradzieży wraz z formułą o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań 2) Zaświadczenie z policji 3) Dowód rejestracyjny 4) Karta pojazdu (jeżeli została wydana)
Wywóz pojazdu za granicę1) Dokument potwierdzający zbycie auta 2) Dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą (może być kopia)
Kasacja samochodu za granicą1) Dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu 2) Dowód rejestracyjny 3) Karta pojazdu (jeżeli została wydana) 4) Tablice rejestracyjne
Trwała utrata pojazdu1) Dokument potwierdzający trwałą utratę pojazdu (np. zaświadczenie od straży pożarnej, że pojazd spłonął) 2) Dowód rejestracyjny 3) Karta pojazdu (jeżeli została wydana) 4) Tablice rejestracyjne 5) Dowód wpłaty na rzecz gminy
Przekazanie auta do stacji demontażu1) Zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu 2) Dowód rejestracyjny 3) Karta pojazdu (jeżeli została wydana) 4) Tablice rejestracyjne
Wycofanie auta z obieguWystarczy np. oświadczenie producenta o wycofaniu danej serii pojazdów z obiegu

Wyrejestrowania pojazdu nie można zatem dokonać „na życzenie”. Za każdym razem czynność ta musi być udokumentowana. Również niedostarczenie załączników do wniosku spowoduje, że urzędnicy rozpatrzą go negatywnie.

Czy można ubezpieczyć auto niesprawne technicznie?

Ubezpieczenie OC musi mieć każdy pojazd – zarówno sprawny, jak i niesprawny. Fakt, że pojazd został odstawiony do warsztatu samochodowego na dłuższy okres, nie zwalnia jego właściciela z obowiązku posiadania polisy.

Od niesprawnego technicznie pojazdu należy rozróżnić pojazd, który nie ma aktualnego badania technicznego. Właściciel samochodu może choćby zapomnieć o terminie obowiązkowego badania i nie zgłosić się na nie do stacji diagnostycznej. Może się on wówczas spodziewać, że w razie kontroli drogowej zostanie mu zatrzymany dowód rejestracyjny.

Co jednak z wypłatą odszkodowania w takiej sytuacji – czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty? Jeżeli kierowca poruszający się samochodem bez aktualnych badań technicznych:

 • spowoduje kolizję lub wypadek, to poszkodowanemu zostanie wypłacone odszkodowanie – ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty świadczenia,
 • zostanie poszkodowany, to wypłacone mu ubezpieczenie może zostać pomniejszone – ubezpieczyciel może uznać, że stan techniczny pojazdu miał wpływ na rozmiar szkody.

Mimo że ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie nawet wówczas, gdy szkodę wyrządzi kierowca poruszający się niesprawnym pojazdem, to w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego jest to, aby wszystkie pojazdy były sprawne.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu – jaki jest koszt?

Polskie przepisy pozwalają na czasowe wyrejestrowanie pojazdu, ale wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Obecnie stawka za dwa pierwsze miesiące (minimalny okres) wyrejestrowania to opłata rzędu 80 zł.

Każdy kolejny miesiąc to już mniejsze stawki, a im dłużej pojazd ma pozostać wyrejestrowany, tym stawka jest niższa:

 • od 30 do 12 miesięcy – 4 zł za każdy kolejny miesiąc,
 • od 13 do 24 miesięcy – 2 zł za każdy kolejny miesiąc,
 • od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł za każdy kolejny miesiąc.

Ważne! Powyższe stawki doliczyć trzeba do wspomnianych wcześniej 80 zł, mnożąc stawkę przez liczbę miesięcy, w czasie których samochód pozostanie niezarejestrowany.

Możliwe jest również czasowe wyrejestrowanie przez osobę inną, niż właściciel, ale w tym wypadku niezbędne jest odpowiednie pełnomocnictwo, którego wydanie kosztuje 17 zł (opłata skarbowa).

Czy można kupić OC na auto wcześniej wyrejestrowane?

Tak. Mimo że dzieje się to stosunkowo rzadko, to formalnie możliwe jest ponowne zarejestrowanie pojazdu, który wcześniej został wyrejestrowany. Analogicznie jednak jak w przypadku wyrejestrowania pojazdu jest to dopuszczalne jedynie w określonych sytuacjach, a właściciel musi spełnić rygorystyczne wymogi.

O jakich warunkach mowa? Ponowna rejestracja jest możliwa wówczas, gdy:

 • samochód został odzyskany po kradzieży,
 • pojazd jest ciągnikiem lub przyczepą rolniczą,
 • rzeczoznawca uznał pojazd za unikatowy lub zabytkowy,
 • pojazd został wywieziony z kraju lub sprzedany za granicę.

Katalog sytuacji, w których ponowna rejestracja pojazdu będzie możliwa, jest zatem ograniczony – przepisy nie przewidują ponownej rejestracji np. samochodu, który został przekazany na stację demontażu.

Jakie formalności trzeba przejść po zakupie wyrejestrowanego auta?

Ponowna rejestracja samochodu, który wcześniej został wyrejestrowany, wiąże się z formalnościami. Właściciel (współwłaściciele) muszą udać się do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Do wniosku o rejestrację pojazdu (wzór można pobrać ze stron rządowych) należy dołączyć załączniki. Ich lista zależy od tego, jaki pojazd ma zostać zarejestrowany. Przykładowo właściciel, który chce zarejestrować auto sprowadzone z zagranicy, będzie musiał przedstawić m.in.:

 • kartę pojazdu,
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie dokonania opłat,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy – jeżeli do uiszczenia tego podatku właściciel pojazdu był zobowiązany.

Trzeba pamiętać, że urzędnicy nie przyjmą dokumentów sporządzonych w języku obcym (wyjątkiem jest dowód rejestracyjny, który został wydany w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej). To z kolei oznacza konieczność zlecenia tłumaczenia wszystkich dokumentów w języku obcym – musi je wykonać tłumacz przysięgły.

Analogicznie jak w przypadku rejestracji każdego innego pojazdu, urzędnicy w pierwszej kolejności dokonują rejestracji czasowej (na 30 dni).

Przykład 2. Pani Anna zakupiła pojazd w dniu 4 maja 2023 r. Okazało się, że w okresie od 1 lutego do 3 maja 2023 r. pojazd nie był ubezpieczony. Za ten okres wezwanie do zapłaty otrzyma dotychczasowy właściciel auta. Aby nie narażać się na kary, pani Anna w dniu podpisania umowy kupna auta wykupiła ubezpieczenie OC, korzystając w tym celu z kalkulatora OC AC. Dzięki porównaniu ofert, kobieta zaoszczędziła 239 zł – tyle wynosiła różnica między najtańszym a najdroższym ubezpieczeniem.

Nabycie samochodu bez OC – co zrobić?

Mimo obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, może zdarzyć się, że aktualny właściciel nie zadba o polisę. Taki stan rzeczy może budzić uzasadnione obawy kupującego – może się on niepokoić, że zostanie wezwany do zapłaty kary za poprzedniego właściciela. Przepisy są w tej materii precyzyjne – nowy właściciel odpowiada za ubezpieczenie samochodu od dnia jego zakupu.

Gdy kupujący nie może przejąć polisy poprzedniego właściciela, powinien w dniu sfinalizowania transakcji zakupić ubezpieczenie OC. Warto przy tym dodać, że poruszanie się po drogach nieubezpieczonym pojazdem również jest niedozwolone – z tego względu konieczne może okazać się skorzystanie z lawety, aby przetransportować pojazd od sprzedawcy na posesję czy parking w pobliżu miejsca zamieszkania nabywcy.

Kupujący twierdzi, że posiada ubezpieczenie OC, ale nie jest w stanie okazać umowy? Słowa sprzedawcy można zweryfikować – w tym celu skorzystać warto z narzędzia zamieszczonego na stronie UFG. Wystarczy podać jedynie:

 • numer rejestracyjny pojazdu lub
 • numer VIN pojazdu,
 • dzień, na który ma zostać dokonane sprawdzenie.

Jeżeli słowa sprzedawcy potwierdzą się, użytkownik otrzyma informację o numerze polisy oraz danych firmy ubezpieczeniowej.

Zobacz też: Numer VIN – co to jest i jak go sprawdzić? – Ubezpieczamy Auto (ubezpieczamy-auto.pl)

Zakup polisy OC dla nieużywanego samochodu – jak zrobić to szybko i wygodnie?

Każdy samochód musi mieć ubezpieczenie OC i tak stanowi prawo. Niezależnie od tego, czy pojazd stoi zakurzony w garażu czy jest niesprawny technicznie i nie nadaje się do jazdy. Dopóki nie zostanie sprzedany lub zezłomowany, na właścicielu ciąży obowiązek opłacenia polisy.

Posiadacz pojazdu powinien niezwłocznie znaleźć odpowiednie ubezpieczenie. W Internecie znaleźć można kalkulatory OC i porównywarki, które pozwalają na szybkie znalezienie najlepszej oferty. Obejmują one wszystkie największe firmy ubezpieczeniowe, a stawki wyliczane są na podstawie wielu czynników i danych – dotyczą one właściciela, jak i samego pojazdu.

Przykład 3. Pan Jan dowiedział się od swojego sąsiada, że ten ma w garażu prawie nieużywanego Forda Focusa z 1999 roku. Stoi w garażu praktycznie nieużywany od kilkunastu lat. Z rozmowy wyniknęło, że pojazd nie jest również ubezpieczony. Pan Jan zdecydował się odkupić samochód za okazyjną cenę. Pierwszą rzeczą, którą zrobił po podpisaniu umowy, było skorzystanie z porównywarki OC. Wiedział, że nawet jeden dzień zwłoki może oznaczać karę. Po kilkunastu minutach jego Ford był ubezpieczony.

Oto, z jakich ofert mógł więc wybierać 58-letni kierowca z dużym doświadczeniem i zniżkami za bezszkodową jazdę, mieszkający w domu w większym mieście. Ford Focus z 1999 roku, przebieg 26 tysięcy, silnik benzynowy 2.0.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
622,00 zł rata od 0 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
688,00 zł rata od 0 zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
964,68 zł rata od 0 zł
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
990,00 zł rata od 0 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
1089,00 zł rata od 0 zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
1173,00 zł rata od 0 zł
Uniqa
622,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
688,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
964,68 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
990,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
1089,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
1173,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW

Jak widać, było w czym wybierać, a dzięki szybkiej procedurze online pan Jan kupił wybrany wariant ochrony sprawnie, bez wychodzenia z domu i zbędnych formalności.

 1. Zepsuty lub zamknięty w garażu samochód musi mieć ważną polisę OC. Przepisy są jasne – każdy właściciel pojazdu, niezależnie od tego, w jakim stanie jest auto, ma obowiązek opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia.
 2. Brak ubezpieczenia OC to spore ryzyko otrzymania kary pieniężnej. Taką nałożyć może policja podczas kontroli, ale również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 3. Istnieje specjalny system, który monitoruje bazę danych i w przypadku odnalezienia samochodu bez ubezpieczenia, zlecają ukaranie właściciela. Oznacza to, że pojazd może być zamknięty w garażu i nie używany przez lata, a i tak może pojawić się w systemie.
 4. Zaraz po zakupie auta obowiązkiem nowego właściciela jest sprawdzenie, czy samochód jest ubezpieczony. Rzadko kiedy, ale zdarza się, że samochód może nie mieć ważnego OC. Obowiązkiem nowego właściciela jest bezzwłoczne wykupienie polisy.
 5. Ponieważ na zakup ubezpieczenia OC jest mało czasu, najlepiej zrobić to online. W sieci dostępne są porównywarki i kalkulatory OC, które pozwalają na szybkie znalezienie najlepszych ofert. Po wprowadzeniu niezbędnych danych i dokonaniu opłaty, polisa będzie aktywna.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o brak OC nieużywanego samochodu

 1. Czy każdy właściciel samochodu bez ubezpieczenia OC podlega karze?

  W świetle obowiązujących przepisów – tak. Oczywiście nie jest tak, że UFG natychmiast wyłapie opóźnienie w płatności. Im jednak przerwa jest dłuższa, tym ryzyko trafienia do systemu jest większe. Podobnie jak kara, która zwiększa się wraz z kolejnymi tygodniami bez opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 2. Czy wyrejestrowany pojazd musi mieć ważną polisę OC?

  Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu grozi karą również w momencie, gdy pojazd został wyrejestrowany. W świetle prawa nie ma znaczenia, czy jest wycofany z ruchu czy nie. Co jednak ciekawe, przychylnym okiem patrzą na taką sytuacje towarzystwa ubezpieczeniowe, które w takiej sytuacji oferują obniżenie składki nawet o 90%. Opłata nie powinna więc stanowić obciążenia dla budżetu właściciela nieużywanego pojazdu.

 3. Czy można kupić OC krótkoterminowe dla nieużywanego samochodu?

  Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu sprawia, że realnym scenariuszem jest kara ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Rozwiązaniem jest zakup polisy OC – również krótkoterminowej.

 4. Kiedy może zostać nałożona kara za brak OC?

  Ryzyko nałożenia kary pojawia się już pierwszego dnia od nieprzedłużenia polisy OC. Kara może zostać nałożona zarówno podczas kontroli drogowej, jak i przez specjalny system Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który codziennie przeczesuje bazę danych w poszukiwaniu właścicieli pojazdów, którzy nie uiścili na czas opłaty za ubezpieczenie OC.

 5. Ile jest czasu na ubezpieczenie samochodu po zakupie?

  W większości przypadków po zakupie ubezpieczenie samochodu przechodzi na nowego właściciela. W takim wypadku nie ma potrzeby kupowania nowej polisy. W rzadkich sytuacjach, gdy kupiony zostanie auto bez OC, nowy właściciel ma obowiązek zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego tak szybko, jak to tylko możliwe. Najlepiej w dniu dokonania zakupu, ponieważ każdy dzień zwłoki może oznaczać karę finansową od UFG.

Michał Grzybowski

Dziennikarz i redaktor internetowy z wieloletnim doświadczeniem. Od lat zajmuje się tematami związanymi z motoryzacją oraz pozornie zawiłymi kwestiami związanymi z rynkiem ubezpieczeń komunikacyjnych. Wychodzi z założenia, że wszystkie – nawet najbardziej złożone tematy – można wyjaśnić w prosty i przystępny sposób.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny