Zepsuty czy sporadycznie używany pojazd rodzi pokusę w postaci poszukiwania oszczędności na polisie OC. Rezygnacja z OC może jednak słono kosztować – wszystko za sprawą przepisów, które bezwzględnie wymagają, aby właściciel zapewnił swojemu pojazdowi ciągłość ubezpieczenia OC.

Podsumowanie

 1. Nawet nieużywany, niesprawny technicznie pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC. Za brak obowiązkowej polisy właścicielowi grozi wysoka kara. Do nałożenia opłat karnych upoważniony jest UFG.
 2. Jeżeli auto nie nadaje się do użytku, można je przekazać do stacji demontażu, a następnie wyrejestrować. Z dniem wyrejestrowania auta wygasa obowiązek jego ubezpieczania.
 3. Zakup samochodu bez OC to częsty przypadek. Za ubezpieczenie OC nowy nabywca odpowiada od dnia podpisania umowy – nie ma obawy, że zapłaci on za zaniedbania poprzednika.
 4. Ponowna rejestracja wcześniej wyrejestrowanego pojazdu jest możliwa tylko w niektórych przypadkach, np. po odzyskaniu skradzionego samochodu czy sprowadzeniu samochodu sprzedanego wcześniej za granicę.

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę ubezpieczeniową właścicielowi pojazdu, gdy spowoduje on szkodę. Wówczas nie musi on wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni – obowiązek ten będzie spoczywał na firmie ubezpieczeniowej, z którą podpisał on umowę. Jednocześnie ta sama polisa gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma on środki choćby na naprawę pojazdu. Z uwagi na rolę, jaką pełni OC posiadacza pojazdu, jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym.

Czy nieużywany samochód musi być ubezpieczony?

Tak. Nawet niesprawny, ale zarejestrowany pojazd, musi posiadać ubezpieczenie OC. Również sporadyczne korzystanie z samochodu nie zwalnia jego właściciela z obowiązku zakupu polisy OC. Dobrą wiadomością jest jednak, że zakres ubezpieczenia OC został uregulowany ustawą. To z kolei sprawia, że przy wyborze tej polisy można kierować się jej ceną – najtańsza polisa gwarantuje taki sam zakres ochrony jak najdroższa. W znalezieniu ubezpieczenia OC pomocny jest kalkulator OC. Warto z niego skorzystać, gdyż różnice cen między ofertami ubezpieczycieli mogą być wysokie.

Przykład 1. W samochodzie należącym do pana Waldemara mechanicy stwierdzili rozległą awarię układu hamulcowego – naprawa miała potrwać co najmniej 2 miesiące (konieczne okazało się sprowadzenie części od producenta). Mężczyźnie akurat kończyło się ubezpieczenie OC. Mimo odstawienia samochodu do warsztatu, opłacił on składkę na kolejny rok. Wszystko po to, aby nie otrzymać kary za przerwę w ubezpieczeniu OC.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Ze względu na funkcję, jaką pełni ubezpieczenie OC, właściciele samochodów, którzy dopuszczą do przerwy w ubezpieczeniu, muszą liczyć się z wysoką karą finansową. Opłata karna, bo tak nazywa się ta kara, jest nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Aktualna wysokość kar została zaprezentowana na poniższej grafice.

Kara za brak OC

Warto wiedzieć, że UFG nie jest zainteresowane powodem, dla którego doszło do przerwy w ubezpieczeniu OC. Inaczej mówiąc, właściciele pojazdów nie mogą liczyć na wyrozumiałość pracowników tej instytucji, niezależnie od tego, co było przyczyną braku polisy.

Z informacji udostępnionych przez UFG wynika, że na przerwę w ubezpieczeniu OC szczególnie narażone są osoby kupujące używany samochód. Wielu nabywców używanych aut błędnie zakłada, że ubezpieczenie odnowi się samo (zadziała tzw. mechanizm automatycznego odnowienia się polisy), podczas gdy w rzeczywistości umowa zawarta przez poprzedniego właściciela wygasa.

Co zrobić z nieużywanym lub zepsutym pojazdem, aby nie płacić ubezpieczenia OC?

Skoro zgodnie z przepisami nawet niesprawny pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC, pozostaje pytanie, czy można legalnie uwolnić się od obowiązku opłacania składki, nie narażając się jednocześnie na kary finansowe. Owszem – jest to możliwe na dwa sposoby:

 • sprzedając auto – wówczas od dnia zakupu to nowy właściciel samochodu odpowiada za jego ubezpieczenie,
 • wyrejestrowując samochód – wyrejestrowania pojazdu może dokonać wyłącznie właściciel lub wszyscy współwłaściciele pojazdu.

Druga opcja wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Aby wyrejestrować auto, urzędnicy muszą mieć podstawę prawną. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe tylko w niektórych sytuacjach, co prezentuje poniższa tabela.

Powód wyrejestrowania pojazdu
Lista niezbędnych dokumentów
Kradzież pojazdu1) Oświadczenie o kradzieży wraz z formułą o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań 2) Zaświadczenie z policji 3) Dowód rejestracyjny 4) Karta pojazdu (jeżeli została wydana)
Wywóz pojazdu za granicę1) Dokument potwierdzający zbycie auta 2) Dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą (może być kopia)
Kasacja samochodu za granicą1) Dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu 2) Dowód rejestracyjny 3) Karta pojazdu (jeżeli została wydana) 4) Tablice rejestracyjne
Trwała utrata pojazdu1) Dokument potwierdzający trwałą utratę pojazdu (np. zaświadczenie od straży pożarnej, że pojazd spłonął) 2) Dowód rejestracyjny 3) Karta pojazdu (jeżeli została wydana) 4) Tablice rejestracyjne 5) Dowód wpłaty na rzecz gminy
Przekazanie auta do stacji demontażu1) Zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu 2) Dowód rejestracyjny 3) Karta pojazdu (jeżeli została wydana) 4) Tablice rejestracyjne
Wycofanie auta z obieguWystarczy np. oświadczenie producenta o wycofaniu danej serii pojazdów z obiegu

Wyrejestrowania pojazdu nie można zatem dokonać „na życzenie”. Za każdym razem czynność ta musi być udokumentowana. Również niedostarczenie załączników do wniosku spowoduje, że urzędnicy rozpatrzą go negatywnie.

Nabycie samochodu bez OC – co zrobić?

Mimo obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, może zdarzyć się, że aktualny właściciel go nie posiada. Taki stan rzeczy może budzić uzasadnione obawy kupującego – może się on niepokoić, że zostanie wezwany do zapłaty kary za poprzedniego właściciela. Przepisy są w tej materii precyzyjne – nowy właściciel odpowiada za ubezpieczenie samochodu od dnia jego zakupu.

Gdy kupujący nie może przejąć polisy poprzedniego właściciela, powinien w dniu sfinalizowania transakcji zakupić ubezpieczenie OC. Warto przy tym dodać, że poruszanie się po drogach nieubezpieczonym pojazdem również jest niedozwolone – z tego względu konieczne może okazać się skorzystanie z lawety, aby przetransportować pojazd od sprzedawcy na posesję czy parking w pobliżu miejsca zamieszkania nabywcy.

Przykład 2. Pani Anna zakupiła pojazd w dniu 4 maja 2020 r. Okazało się, że w okresie od 1 lutego do 3 maja 2020 r. pojazd nie był ubezpieczony. Za ten okres wezwanie do zapłaty otrzyma dotychczasowy właściciel auta. Aby nie narażać się na kary, pani Anna w dniu podpisania umowy kupna auta wykupiła ubezpieczenie OC, korzystając w tym celu z kalkulatora OC AC. Dzięki porównaniu ofert, kobieta zaoszczędziła 239 zł – tyle wynosiła różnica między najtańszym a najdroższym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
491,00 zł rata od 49 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
576,96 zł rata od 57 zł
Dodatkowo: Opony  
AXA
OC
AC
Assistance
NNW
632,00 zł rata od 63 zł
Aviva
OC
AC
Assistance
NNW
685,00 zł rata od 68 zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
730,00 zł rata od 72 zł
mtu24.pl
491,00 zł rata od 49.00
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
576,96 zł rata od 57.00
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Opony
AXA
632,00 zł rata od 63.00
OC
AC
Assistance
NNW
Aviva
685,00 zł rata od 68.00
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
730,00 zł rata od 72.00
OC
AC
Assistance
NNW

Kupujący twierdzi, że posiada ubezpieczenie OC, ale nie jest w stanie okazać umowy? Słowa sprzedawcy można zweryfikować – w tym celu skorzystać warto z narzędzia zamieszczonego na stronie UFG. Wystarczy podać jedynie:

 • numer rejestracyjny pojazdu lub
 • numer VIN pojazdu,
 • dzień, na który ma zostać dokonane sprawdzenie.

Jeżeli słowa sprzedawcy potwierdzą się, użytkownik otrzyma informację o numerze polisy oraz danych firmy ubezpieczeniowej.

Czy można ubezpieczyć auto niesprawne technicznie?

Ubezpieczenie OC musi posiadać każdy pojazd – zarówno sprawny, jak i niesprawny. Fakt, że pojazd został odstawiony do warsztatu samochodowego na dłuższy okres, nie zwalnia jego właściciela z obowiązku posiadania polisy.

Od niesprawnego technicznie pojazdu należy rozróżnić pojazd, który nie posiada aktualnego badania technicznego. Właściciel samochodu może choćby zapomnieć o terminie obowiązkowego badania i nie zgłosić się na nie do stacji diagnostycznej. Może się on wówczas spodziewać, że w razie kontroli drogowej zostanie mu zatrzymany dowód rejestracyjny. Co jednak z wypłatą odszkodowania w takiej sytuacji – czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty? Jeżeli kierowca poruszający się samochodem bez aktualnych badań technicznych:

 • spowoduje kolizję lub wypadek, to poszkodowanemu zostanie wypłacone odszkodowanie – ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty świadczenia,
 • zostanie poszkodowany, to wypłacone mu ubezpieczenie może zostać pomniejszone – ubezpieczyciel może uznać, że stan techniczny pojazdu miał wpływ na rozmiar szkody.

Mimo że ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie nawet wówczas, gdy szkodę wyrządzi kierowca poruszający się niesprawnym pojazdem, to w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego jest to, aby wszystkie pojazdy były sprawne.

Czy można kupić OC na auto wcześniej wyrejestrowane?

Tak. Mimo że dzieje się to stosunkowo rzadko, to formalnie możliwe jest ponowne zarejestrowanie pojazdu, który wcześniej został wyrejestrowany. Analogicznie jednak jak w przypadku wyrejestrowania pojazdu jest to dopuszczalne jedynie w określonych sytuacjach, a właściciel musi spełnić rygorystyczne wymogi. O jakich warunkach mowa? Ponowna rejestracja jest możliwa wówczas, gdy:

 • samochód został odzyskany po kradzieży,
 • pojazd jest ciągnikiem lub przyczepą rolniczą,
 • rzeczoznawca uznał pojazd za unikatowy lub zabytkowy,
 • pojazd został wywieziony z kraju lub sprzedany za granicę.

Katalog sytuacji, gdy ponowna rejestracja pojazdu będzie możliwa, jest zatem ograniczony – przepisy nie przewidują ponownej rejestracji np. samochodu, który został przekazany na stację demontażu.

Jakie formalności trzeba przejść po zakupie wyrejestrowanego auta?

Ponowna rejestracja samochodu, który wcześniej został wyrejestrowany, wiąże się z formalnościami. Właściciel (współwłaściciele) muszą udać się do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Do wniosku o rejestrację pojazdu (wzór można pobrać ze stron rządowych) należy dołączyć załączniki. Ich lista zależy od tego, jaki pojazd ma zostać zarejestrowany. Przykładowo właściciel, który chce zarejestrować auto sprowadzone z zagranicy, będzie musiał przedstawić m.in.:

 • kartę pojazdu,
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie dokonania opłat,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy – jeżeli do uiszczenia tego podatku właściciel pojazdu był zobowiązany.

Trzeba pamiętać, że urzędnicy nie przyjmą dokumentów sporządzonych w języku obcym (wyjątkiem jest dowód rejestracyjny, który został wydany w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej). To z kolei oznacza konieczność zlecenia tłumaczenia wszystkich dokumentów w języku obcym – musi je wykonać tłumacz przysięgły.

Analogicznie jak w przypadku rejestracji każdego innego pojazdu, urzędnicy w pierwszej kolejności dokonują rejestracji czasowej (na 30 dni).

Michalina Miotk

W tematyce finansów i ubezpieczeń czuje się najpewniej. Ukończyła Uniwersytet Gdański. Dziennikarzem i copywriterem jest od 2010 roku. Pisze artykuły eksperckie dla największych portali w polskim internecie. Humor poprawia jej dobra herbata i nastrojowa płyta.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet o 50%!

Porównaj Ceny